PRVO MESTO NA REPUBLIČKOM TAKMIČENJU

Posted Posted in Aktuelno

Na Republi?kom takmi?enju iz Poslovne ekonomije koje se održalo u Pan?evu 30.03.2012. godine, arthritis u?enica IV-1 Maja Stamenkovi? osvojila je prvo mesto u konkurenciji od 32 škole.?estitamo  Maji Stamenkovi? i profesorici Lidiji Eski?!U?enica II-1 Ana Pušica osvojila je drugo mesto iz srpskog jezika i književnosti na Okružnom takmi?enju i time stekla plasman za u?eš?e na Republi?ko takmi?enje koje ?e se […]

Putovanje u Mađarsku

Posted Posted in Aktuelno

Kao nagradu za pisane sastave I recitovanje pesama Mikloša Radnotija-madjarskog pesnika, cough organizovan je put do Madjarske kao obilazak grada Segedina. Krenuli smo na put 17. Januara. Prvog dana smo boravili u Senti. To je grad u Vojvodini .Tamo smo se smestili u domu za talentovane ucenike, gde smo I prenocili.  Organizovan je obilazak  grada, naucili smo I nesto o […]

Matura školske 2011/2012. godine

Posted Posted in Završetak školovanja

Dragi maturanti, health evo potrebnih informacija o maturskom i završnom ispitu za ovu školsku godinu.Raspored pripremne nastave, ampoule po obrazovnim profilima, ambulance  možete pogledati  ovde…Oblasti za izradu maturskog i prakti?nog rada, za obrazovne profile Pravni tehni?ar, Turisti?ki tehni?ar i Kuvar, možete pogledati ovde…Ispitna pitanja, po izbornim predmetima, kod obrazovnog profila  Pravni tehni?ar:PT filozofijaPT istorijaPT osnovi pravnih postupakaPT osnovi radnog pravaPT […]

Tribina o narkomaniji

Posted Posted in Aktuelno

U?enici prvog i drugog razreda Ekonomsko-trgovinske škole, physician prisustvovali su jednoipo?asovnom predavanju o prevenciji narkomanije. Naime, ovo predavanje imalo je edukativni karakter, sa ciljem upoznavanja što je mogu?e ve?eg broja mladih o drogama, njihovim dejstvima, kao i posledicama koje one proizvode. Kako bi se mladima sve ovo približilo na jedan zanimljiv na?in, naša poznata glumica, Nada Blam, izvela je jednu […]

Edukativni čas – Prva pomoć

Posted Posted in Aktuelno

U petak 11. novembra u?enici prve godine obrazovnog profila  turisti?ki tehni?ar, discount u Narodnoj biblioteci, shop prisustvovali su edukativnom ?asu PRVE POMO?I.Predava?, doctor doktor medicine koji godinama radi u hitnoj službi  i koji priprema u?enike za takmi?enja iz prve pomo?i pokazao je film o nesre?ama koje se mogu desiti na putu, u saobra?aju, u ku?nim uslovima, kao i na?inu na […]

Planina Stol

Posted Posted in Aktuelno

Planina Stol i njeno ponosno planinarsko društvo je i ove godine ugostilo mlade istraživa?e Bora i u?enike Ekonomsk0-trgovinske škole, ailment | Tehni?ke škole i osnovne škole Dušan Radovi?, price koji su došli da obeleže neke od ekoloških dana.24.septembra u?enice Sara Anti? i Valentina Trailovi? su spremile prezentaciju o planini Stol u okviru SVETSKOG DANA TURIZMA koji se svake godine obeležava […]