Trgovac

  • Trajanje obrazovanja: 3 godine 
  • Broj učenika: 5+9 (po dualnom obrazovanju)
  • Oblast: Trgovina
  • Cilj obrazovanja: osposobljavanje učenika za pripremu i organizaciju procesa rada u prodavnici, nabavku, skladištenje i čuvanje robe, prodaje robe, održavanje prezentacije novog proizvoda.

Izaberi ovaj obrazovni profil  ako:

  • želiš da budeš školovan trgovac i imaš prednost pri zaposlenju,
  • ako sebe vidiš u nekom od velikih trgovinskih lanaca,
  • ako su komunikativan/na i umeš s ljudima.

Naučićeš:

  • da privučeš kupce i uspostaviš profesionalan odnos,
  • prezentuješ i aranžiraš robu, urediš prodajni prostor i dekorišeš izlog,
  • da vodiš trgovinsku radnju.

Nastava se odvija u specijalizovanim kabinetima za učenje i kroz veliki broj časova praktične nastave van škole.

PREDMETI PO RAZREDIMA

Opšteobrazovni predmeti:

Razred: I II III
Srpski jezik i književnost 3 2 2
Strani jezik 2 2 1
Fizičko vaspitanje 2 2 2
Matematika 2 2 1
Računarstvo i informatika 2
Istorija 2
Hemija 1
Ekologija i zaštita životne sredine 1
Geografija 1
Sociologija sa pravima građana 1

 

Stručni predmeti:

Razred: I II III
Osnove trgovine 2
Trgovinsko poslovanje 2+3 2+2 2+3
Poslovna komunikacija 2
Poznavanje robe 2
Ekonomika trgovine 2
Psihologija potrošača 2
Komercijalno poznavanje robe 2
Marketing u trgovini 2
Preduzetništvo 2
Praktična nastava 6 12 12
Praktična nastava u bloku 60 90 90

 

Izborni predmeti:

Razred: I II III
Građansko vaspitanje / Verska nastava 1 1 1

Opšteobrazovni: Muzička kultura, Strani jezik I, Likovna kultura, Istorija (odabrane teme)

Stručni: Poslovna informatika, Poslovni strani jezik

1

 

1

1

 

1