Trgovac

 • Nivo III
 • Trajanje obrazovanja: 3 godine 
 • broj učenika: 15
 • Oblast trgovina
 • Cilj obrazovanja: osposobljavanje učenika za pripremu i organizaciju procesa rada u prodavnici, nabavku, skladištenje i čuvanje robe, prodaje robe, održavanje prezentacije novog proizvoda.

Izaberi ovaj obrazovni profil  

*ako:

 • želiš da budeš školovan trgovac i imaš prednost pri zaposlenju
 • ako sebe vidiš u nekom od velikih trgovinskih lanaca
 • ako su komunikativan/na i umeš s ljudima

*naučićeš:

 • da privučeš kupce i uspostaviš profesionalan odnos
 • prezentuješ i aranžiraš robu, urediš prodajni prostor i dekorišeš izlog
 • da vodiš trgovisnku radnju

Nastava se odvija u specijalizovanim kabinetima za učenje i kroz veliki broj časova praktične nastave van škole 

Predmeti po razredima – Trgovac

Opšte-obrazovni predmeti:

Srpski jezik i književnost322
Strani jezik221
Fizičko vaspitanje222
Matematika221
Računarstvo i informatika2
Istorija2
Hemija1
Ekologija i zaštita životne sredine1
Geografija1
Sociologija sa pravima građana1

 

 

Stručni predmeti:

Osnovi trgovine3
Tehnika prodaje i usluge kupcima2+22+2
Poslovna komunikacija2
Poznavanje robe22
Osnovi poslovanja u trgovini3
Marketing u trgovini3
Komercijalno poznavanje robe2
Nabavka i fizička distribucija2+2
Psihologija i ponašanje potrošača2
Preduzetništvo2
Praktična nastava61111
Praktična nastava u bloku606060

 

Izborni predmeti:

Građansko vaspitanje / Verska nastava111
Izborni predmeti prema programu obrazovnog profila: Muzička kultura, Strani jezik I, Likovna kultura, Istorija (odabrane teme)

 

Stručni: Poslovna informatika, Poslovni strani jezik

 

 

 

1

 

 

1