Trgovac

  • Trajanje obrazovanja: 3 godine 
  • Broj učenika: 15
  • Oblast: Trgovina
  • Cilj obrazovanja: osposobljavanje učenika za pripremu i organizaciju procesa rada u prodavnici, nabavku, skladištenje i čuvanje robe, prodaje robe, održavanje prezentacije novog proizvoda.

Izaberi ovaj obrazovni profil  ako:

  • želiš da budeš školovan trgovac i imaš prednost pri zaposlenju,
  • ako sebe vidiš u nekom od velikih trgovinskih lanaca,
  • ako su komunikativan/na i umeš s ljudima.

Naučićeš:

  • da privučeš kupce i uspostaviš profesionalan odnos,
  • prezentuješ i aranžiraš robu, urediš prodajni prostor i dekorišeš izlog,
  • da vodiš trgovinsku radnju.

Nastava se odvija u specijalizovanim kabinetima za učenje i kroz veliki broj časova praktične nastave van škole.

PREDMETI PO RAZREDIMA

Opšteobrazovni predmeti:

Razred:IIIIII
Srpski jezik i književnost322
Strani jezik221
Fizičko vaspitanje222
Matematika221
Računarstvo i informatika2
Istorija2
Hemija1
Ekologija i zaštita životne sredine1
Geografija1
Sociologija sa pravima građana1

 

Stručni predmeti:

Razred:IIIIII
Osnove trgovine3
Tehnika prodaje i usluge kupcima2+22+2
Poslovna komunikacija2
Poznavanje robe22
Osnove poslovanja u trgovini2
Marketing u trgovini3
Komercijalno poznavanje robe2
Nabavka i fizička distribucija1+2
Psihologija potrošača2
Preduzetništvo2
Praktična nastava61212
Praktična nastava u bloku606060

 

Izborni predmeti:

Razred:IIIIII
Građansko vaspitanje / Verska nastava111
Opšteobrazovni: Muzička kultura, Strani jezik I, Likovna kultura, Istorija (odabrane teme)

Stručni: Poslovna informatika, Poslovni strani jezik

 

 

 

1