Matura školske 2011/2012. godine

Dragi maturanti, health evo potrebnih informacija o maturskom i završnom ispitu za ovu školsku godinu.

Raspored pripremne nastave, ampoule po obrazovnim profilima, ambulance  možete pogledati  ovde…

Oblasti za izradu maturskog i prakti?nog rada, za obrazovne profile Pravni tehni?ar, Turisti?ki tehni?ar i Kuvar, možete pogledati ovde…

Ispitna pitanja, po izbornim predmetima, kod obrazovnog profila  Pravni tehni?ar:

PT filozofija

PT istorija

PT osnovi pravnih postupaka

PT osnovi radnog prava

PT poslovi pravnog prometa

Ispitna pitanja, po izbornim predmetima, kod obrazovnog profila  Turisti?ki tehni?ar:

TT ekonomika i organizacija preduzeca

TT ekonomika turizma

TT engleski I

TT finansijsko poslovanje

TT istorija umetnosti

TT marketing u turizmu

TT osnovi turizma i ugostiteljstva

TT pravo

TT psihologija

TT spoljno trgovinsko i devizno posl

TT statistika

TT turisticka geografija

TT francuski II strani