Tribina o narkomaniji

U?enici prvog i drugog razreda Ekonomsko-trgovinske škole, physician prisustvovali su jednoipo?asovnom predavanju o prevenciji narkomanije. Naime, ovo predavanje imalo je edukativni karakter, sa ciljem upoznavanja što je mogu?e ve?eg broja mladih o drogama, njihovim dejstvima, kao i posledicama koje one proizvode. Kako bi se mladima sve ovo približilo na jedan zanimljiv na?in, naša poznata glumica, Nada Blam, izvela je jednu istinitu monodramu o jednoj majci koja se upustila u alkohol, te ne brinuvši više o svom maloletnom sinu dozvolila da se upusti u svet narkomana i završi tragi?no.

Tako?e, pored Nade Blam, svoju konstataciju o drogama održao je i doktor Mari?, profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu, da bi odmah potom, poznata rok peva?ica Snežana Miškovi?, poznata kao Viktorija, govorila o upotrebama droga i opijata na estradi. Ona je zajedno uz pregršt pitanja radoznalih u?enika iz publike, govorila o svom životu, koji joj je po svemu sude?i bio pomalo vezan za narkoti?ka sredstva. Viktorija je za kraj otpevala jednu od svojih najlepših pesama ,,Rat i mir“, kojim je obe?ala da ?e se moliti za svakog od prisutnih u?enika da ne upadne u mra?ne vode psihoaktivnih supstanci.

Po svemu sude?i, u?enici naše škole bili su prezadovoljni današnjim predavanjem, pre svega jer su nau?ili nešto veoma pou?no. Nešto što ?e im uvek koristiti da ne upadnu u taj za?arani krug narkomanije  iz koga nema natrag, ili možda ima, ali se samo najhrabriji odatle vra?aju.