Redovno obrazovanje

U školi, u sistemu redovnog obrazovanja, školuju se učenici iz dva područja rada:

  • Ekonomija pravo i administracija i
  • Trgovina, ugostiteljstvo i turizam.

Redovno obrazovanje u Ekonomsko-trgovinskoj školi podrazumeva časove teorijske nastave, časove vežbi, časove praktične nastave i blok nastave.

Kao srednje stručna škola okrenuta je osposobljavanju učenika za rad. Praktične veštine neophodne za obavljanje poslova, učenici stiču u virtuelnim preduzećima koja se osnivaju u okviru stručnih predmeta: Finansijsko-računovodstvena obuka, Poslovno-administrativna obuka, Obuka u virtuelnom preduzeću.

U virtuelnim preduzećima se simuliraju poslovi stvarnih preduzeća, a obavljajući ove poslove učenici stiču praktična znanja i veštine neophodne za njihovo buduće zanimanje. Kroz simulaciju poslovanja učenici imaju priliku da povežu znanja stečena u okviru pre svega stručnih, ali i opšteobrazovnih predmeta i na taj način dobiju celovitu sliku o svom profilu i budućem zanimanju.

Takođe i učenici obrazovnog profila turistički tehničar u okviru stručnih predmeta imaju veliki broj časova praktične nastave i blok nastave gde se osposobljavaju da obavljaju poslove u turističkim agencijama i na poslovima recepcije.

Nastava za obrazovni profil turistički tehničar se izvodi u specijalizovanom kabinetu koji omogućava učenicima simulaciju realnih uslova rada na recepciji hotela ili turističkim agencijama.Takođe, učenici imaju mogućnost da kroz igranje uloga usavrše stečena znanja i dobro se pripreme za buduće poslove u svom zanimanju.