Komercijalista

 • Nivo IV
 • Trajanje obrazovanja: 4 godine 
 • broj učenika: 30
 • Oblast ekonomija 
 • Cilj obrazovanja: osposobljavanje učenika za nabavku i uvoz robe, organizovanje prijema, otpreme i skladištenja robe, prodaju robe na veliko i izvoz robe.

Izaberi ovaj obrazovni profil:

 • ako te privlače poslovi nabavke i prodaje
 • želiš više praktičnog rada
 • voliš rad na računaru
 • voliš strane jezike
 • si vešt u komunikaciji i pregovorima
 • sebe vidiš kao komercijalnog direktora

naučićeš:

 • da sarađuješ sa poslovnim partnerima u zemlji i inostranstvu
 • da sprovedeš proceduru uvoza i izvoza
 • da planiraš i organizuješ nabavku i prodaju u zemlji
 • da ocariniš robu
 • da sprovedeš analizu tržišta i konkurencije
 • da organizuješ poslove međunarodne špedicije
 • da sastavljaš izveštaje

Nastava se odvija u specijalizovanom birou za učenje kroz rad u virtuelnom preduzeću. Jedna od prednosti jeste mogućnost povezivanja učenika iz cele Srbije,a i šire, čime se podstiče vršnjačko učenje.

PREDMETI po razredima

OPŠTE –  OBRAZOVNI PREDMETI:                                                                                           

Srpski jezik i književnost3333
Strani jezik2222
Fizičko vaspitanje2222
Matematika2222
Likovna kultura1
Računarstvo i informatika2
Istorija2
Fizika2
Geografija2
Hemija2
Biologija 2
Sociologija sa pravima građana2

 

STRUČNI PREDMETI:                                                                                

Drugi strani jezik222 2
Principi ekonomije32
Pravo23
Kancelarijsko poslovanje32
Računovodstvo u trgovini1+21+2
Organizacija nabavke i prodaje33
Poslovna informatika2
Obuka u virtuelnom preduzeću356
Obuka u virtulenom preduzeću –

nastava u bloku

306060
Trgovinsko poslovanje33
Međunarodna špedicija2
Statistika3
Marketing u trgovini2
Finansije2
Preduzetništvo2

 

IZBORNI PREDMETI :  

Građansko vaspitanje / Verska nastava1111
Izborni predmet prema programu obrazovnog profila:

Muzička kultura, Ekologija i zaštita životne sredine, Istorija (odabrane teme), Izabrana poglavlja matematike, Logika sa etikom

 

Stručni: Veštine komunikacije, Poslovna ekonomija, Poslovni engleski jezik, Menadžment, Elektronsko poslovanje, Komercijalno poznavanje robe,

2

 

 

 

2

2

 

 

 

2