Poštovani učenici evo zadataka vezanih za akcijski i bankarski kapital…