Dokumenta

Pravilnici:

Pravilnik o nabavkama

Pravilnik o nagrađivanju nastavnika

Pravilnik o reprezentaciji

Pravilnik o telefonima

Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva

Pravilnik o organizaciji sistematizaciji poslova

Godišnji plan rada 2020/2021. 

Plan mera za ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti

 

Nabavke:

Plan nabavke za 2021. godinu

Plan nabavke za 2022. godinu

 

 

 

Finansije:

Finansijski plan za 2021. godinu

Završni račun za 2020. godinu

Finansijski izveštaj a 2020. godinu

Plan nabavke

Programski budžet

Izmenjen plan nabavke za 2021. godinu

Izmenjen programski budžet za 2021. godinu

Plan nabavke za 2021. godinu

Programski budžet za 2021. godinu

Izveštaj o učinku za prethodnu godinu

Predlog programskog bzudžeta za naredne dve godine

Završni račun za 2021. godinu