Turistički tehničar

 • Trajanje obrazovanja: 4 godine 
 • broj učenika: 21 + 7 (po dualnom obrazovanju)
 • Oblast: turizam
 • Cilj obrazovanja: osposobljavanje učenika za izradu, prodaju i praćenje realizacije turističkih usluga u agenciji, obavljanje recepcijskih poslova u hotelu, kao i komunikaciju i obavljanje organizacije rada u hotelu i agenciji.

Izaberi ovaj obrazovni profil ako:

 • voliš putovanja,
 • želiš da naučiš više stranih jezika,
 • voliš da upoznaješ nove ljude, saznaš više o njihovoj kulturi i zemljama iz kojih dolaze,
 • voliš kreativne poslove,
 • želiš da razviješ opštu kulturu.

Naučićeš:

 • da osmisliš turističke ponude i aranžmane,
 • da organizuješ turistička putovanja,
 • da organizuješ i realizuješ kongrese, stručne skupove i sajmove turizm,
 • da se staraš o poslovanju hotela,
 • da vodiš turističku agenciju,
 • da budeš turistički vodič,
 • da promovišeš i unapređuješ turizam svoga kraja, a i šire…

Nastava se odvija u specijalizovanom kabinetu za učenje i kroz veliki broj časova praktične nastave van škole (hoteli, turističke agencija, saobraćajna preduzeća…)

PREDMETI PO RAZREDIMA:

Opšte – obrazovni predmeti

Razred I II III IV
Srpski jezik i književnost 3 3 3 3
Strani jezik 2 2 2 2
Fizičko vaspitanje 2 2 2 2
Matematika 2 2 2 2
Računarstvo i informatika 2
Istorija 2 2
Muzička kultura 1
Fizika 2
Geografija 1 2
Hemija 2
Biologija 2
Sociologija sa pravima građana 2

 

Stručni predmeti:

Razred I II III IV
Strani jezik II 3 3 3 3
Osnovi turizma i ugostiteljstva 2
Agencijsko i hotelijersko poslovanje (teorija, vežbe, praksa) 2+4 4+5 3+5 3+5
Agencijsko i hotelijersko poslovanje – blok nastava 90 120 120 120
Ekonomika i organizacija turističkih preduzeća 2
Poslovna korespondencija 2
Turistička geografija 2 2
Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje 2
Psihologija u turizmu 2
Marketing u turizmu i ugostiteljstvu 2
Istorija umetnosti 1 2
Preduzetništvo 2
Profesionalna praksa 30 30 60

Izborni predmeti:

Razred I II III IV
Građansko vaspitanje / Verska nastava 1 1 1 1

Opšteobrazovni: Strani jezik III, Istorija (odabrane teme), Filozofija, Likovna kultura, Ekologija i zaštita životne sredine, Logika sa etikom.

StručniZdravstvena kultura, Osnovi ekonomije, Poslovna informatika u turizmu i ugostiteljstvu, Finansijsko poslovanje, Turističke destinacije sveta, Ekonomika turizma, Barsko poslovanje, Pravo u turizmu

2 2 2 2

 

 

Оставите одговор