Elektronski časopis Tragovi

U ovoj školskoj godini u našoj školi je bilo puno aktivnosti. I ako je školska godina realizovana sa kombinovanim modelom nastave, sve aktivnosti u školi su bile realizovane, ali neke na neki novi način. Zanimljiva dešavanja, lepe i korisne tekstove, putopise i razmišljanja učenika i nastavnika naše škole možete pogledati u školskom časopisu Tragovi … 

Dokumenta škole 2019/2020

Izveštaje o radu u prethodnoj školskoj godini, kao i planove za ovu školsku godinu, možete da pogledate na sledećim linnkovima: Izveštaj o realizaciji GP 2018/2019. g.  Odluka o usvajanju izveštaja GP 2018/2019.  Godišnji plan rada 2019/2020. g. Odluka o donošenju godišnjeg plana 2019/2020.  Razvojni plan škole 2019/2024. Odluka o donošenju razvojnog plana 2019/2024.  

Školski program 2018 – 2022.

Školski progam 2018 – 2022 Obrazovni profili: Ekonomski tehničar – Školski program Finansijski administrator – Školski program Komercijalista – Školski program Kuvar – Školski program Poslovni administrator – Školski program Pravni tehničar – Školski program Tehničar obrzbeđenja – Školski program Trgovac – Školski program Turističko-hotelijerski tehničar – Školski program

Osiguranje učenika važne informacije šk2017/2018.g.

ponuda (1) vazne informacije za ugovaraca TL-O-01-0N-07-01_OTINV_1440492010 (1) TL-U-01-DN-003_Dopunski_uslovi_za_osiguranje_dece_od_posledica_nesrecnog_slucaja_(nezgode)_1440411698 TL-U-01-DN-40-02_Dopunski_uslovi_za_osiguranje_lica_za_slucaj_hirurske_intervencije_kao_posledice_nesrecnog_slucaja_1440417317 (1) TL-U-01-DN-41-02_Dopunski_uslovi_za_osiguranje_lica_za_slucaj_preloma_kosti_usled_nesrecnog_slucaja_1440417595 (2) TL-U-01-ON-04-01_PO_uz_OU_za_osiguranje_lica_od_posl_nesr._sluc._(nezgode)_koje_definisu_osig._za_slucaj_smrti_usled_saobrac._nezg_1440410336 (1) TL-U-DN-49-01_Posebni_uslovi_za_osiguranje_ucenika_i_studenata_od_posledica_nesrecnog_slucaja_nezgode_14538001001 TL-U-01-ON-01-04_Opsti_uslovi_za_osiguranje_lica_od_posledica_nesrecnog_slucaja_(nezgode)_1440081772 (1)