Dokumenta škole 2019/2020

Posted Posted in Elektronska biblioteka

Izveštaje o radu u prethodnoj školskoj godini, kao i planove za ovu školsku godinu, možete da pogledate na sledećim linnkovima:Izveštaj o realizaciji GP 2018/2019. g. Odluka o usvajanju izveštaja GP 2018/2019. Godišnji plan rada 2019/2020. g.Odluka o donošenju godišnjeg plana 2019/2020. Razvojni plan škole 2019/2024.Odluka o donošenju razvojnog plana 2019/2024. 

Školski program 2018 – 2022.

Posted Posted in Elektronska biblioteka

Školski progam 2018 – 2022Obrazovni profili:Ekonomski tehničar – Školski programFinansijski administrator – Školski programKomercijalista – Školski programKuvar – Školski programPoslovni administrator – Školski programPravni tehničar – Školski programTehničar obrzbeđenja – Školski programTrgovac – Školski programTurističko-hotelijerski tehničar – Školski program

Osiguranje učenika važne informacije šk2017/2018.g.

Posted Posted in Aktuelno, Elektronska biblioteka

ponuda (1)vazne informacije za ugovaracaTL-O-01-0N-07-01_OTINV_1440492010 (1)TL-U-01-DN-003_Dopunski_uslovi_za_osiguranje_dece_od_posledica_nesrecnog_slucaja_(nezgode)_1440411698TL-U-01-DN-40-02_Dopunski_uslovi_za_osiguranje_lica_za_slucaj_hirurske_intervencije_kao_posledice_nesrecnog_slucaja_1440417317 (1)TL-U-01-DN-41-02_Dopunski_uslovi_za_osiguranje_lica_za_slucaj_preloma_kosti_usled_nesrecnog_slucaja_1440417595 (2)TL-U-01-ON-04-01_PO_uz_OU_za_osiguranje_lica_od_posl_nesr._sluc._(nezgode)_koje_definisu_osig._za_slucaj_smrti_usled_saobrac._nezg_1440410336 (1)TL-U-DN-49-01_Posebni_uslovi_za_osiguranje_ucenika_i_studenata_od_posledica_nesrecnog_slucaja_nezgode_14538001001TL-U-01-ON-01-04_Opsti_uslovi_za_osiguranje_lica_od_posledica_nesrecnog_slucaja_(nezgode)_1440081772 (1)