Planina Stol

Planina Stol i njeno ponosno planinarsko društvo je i ove godine ugostilo mlade istraživa?e Bora i u?enike Ekonomsk0-trgovinske škole, ailment | Tehni?ke škole i osnovne škole Dušan Radovi?, price koji su došli da obeleže neke od ekoloških dana.

24.septembra u?enice Sara Anti? i Valentina Trailovi? su spremile prezentaciju o planini Stol u okviru SVETSKOG DANA TURIZMA koji se svake godine obeležava i svi u?esnici su se uputili u 8 ujutru ka planini i održali šarenolik program vezan za Planinu Stol, Svetki dan slepih miševa i Dan šuma.
Sara i Valentina su nam pri?ale o prirodi i životinjskoj vrsti koja je retka na ovoj planini, kao i o lepotama koje se mogu videti ovde. Svi hitamo za Prvomajske praznike ka planini ali njena lepota se ne smanjuje ni kad jesen zaruji ili kad zima ogrne snežni pokriva?.
Pravo je bogatstvo za sve ljubitelje netaknute prirode, za one koje traže mir, spokoj ali prave zaljubljenike u planinarenje, lov i ribolov, kazale su.
Svež vazduh i vojni?ki pasulj dali su energije da nastavimo ka vrhu planine, odakle se vide lepote Velikog i Malog krša.
Svakako ovaj dan ne bi bio realizovan bez Dragana Randjelovi?a, Borka Gaji?a, planinarskog doma i drustva i ostalih u?esnika.
Bojana Simonovi?