Specijalizacija

Sudsko-administrativni izvršitelj

Uslovi za upis kandidata:

 • Uslov za upis kandidata je završeno odgovarajuće srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju: Pravni tehničar.
 • Pravo upisa stiču i kandidati koji su po ranijim programima završili upravnu školu u četvorogodišnjem trajanju – zanimanja: tehničar za upravne poslove i tehničar za poslove osiguranja.
 • Sva lica moraju imati najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima odgovarajućeg zanimanja.

Poslovni sekretar

Uslovi za upis kandidata:

 • Uslov za upis kandidata je završeno odgovarajuće srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju: Pravni tehničar, Birotehničar, Ekonomski tehničar, Trgovinski tehničarili u trogodišnjem trajanju:Daktilograf;
 • Pravo upisa stiču i kandidati koji su po ranijim programima završili upravnu, birotehničku, ekonomsku i trgovinsku školu.
 • Pravo upisa stiču i kandidati sa završenom gimnazijom pod uslovom da polože razliku ispita iz predmeta: osnovi prava i daktilografije.
 • Sva lica moraju imati najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima poslovnog sekretara.

Trgovački menadžer

Uslovi za upis kandidata:

 • Uslov za upis kandidata je završeno odgovarajuće srednje obrazovanje i to:
  • Četvorogodišnje srednje obrazovanje u oblasti trgovine ili ekonomije sa najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima trgovine;
  • Trogodišnje srednje obrazovanje u oblasti trgovine sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima trgovine;
  • Četvorogodišnje ili trogodišnje obrazovanje u drugim oblastima rada sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima trgovine uz polaganje dopunskih ispita iz oblasti trgovine koje odredi škola.

Specijalizacija se upisuje nakon završenog četvorogodišnjeg srednjeg obrazovanja.