Školska biblioteka

Radno vreme biblioteke šk.2015/2016.g.DanRadno vreme Ponedeljak8:00-15:00 Utorak 8:00-15:00 Sreda 9:00-10:00 i 11:40-15:00 Četvrtak 8:00-8:55 i 11:40-15:00 Petak 8:45-13:45 LEKTIRA KOJU MOŽETE POZAJMITI U ŠKOLSKOJ BIBLIOTECILiteratura i lektira za prvi razred Uvod u književnostSofokle: AntigonaKnjiževnost starog vekaSumarsko-vavilonska književnost: Ep o GilgamešuHomer: IlijadaHebrejska književnost: BiblijaSrednjovekovna književnostSv. Sava: Žitije svetog SimeonaTeodosije: Žitije Svetog SaveJefimija: Pohvala knezu LazaruLazarević despot Stefan: Slovo ljubveKantakuzin Dimitrije: Molitva BogorodiciKnjiževnost humanizma i renesanseAligijeri Dante: PakaoBokačo Đovani: DekameronPetrarka Frančesko: KanconijerMarin Držić: Dundo Maroje ili Novela od StancaVilijam Šekspir: Romeo i JulijaMiguel de Servantes:Don Kihot*Obavezna […]

Poseta Narodnoj banci Srbije

Finansijski administratori prvog i drugog razreda su 10. novembra 2014. godine posetili Narodnu banku Srbije.U?estvovali su u radionici „Moj bužet i ja“ i obišli izložbeni prostor u kome su se upoznali sa istorijskim razvojem banke i njenom sadašnjom funkcijom.Nakon toga, cough u pratnji vodi?a, posetili su znamenitosti Kalemegdana.Bilo je zaista lepo….

Aprilski ispitni rok šk. 2013/14. godine

Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku je slede?i:???.??.????? ? ????? ????????????? ????????????????1.????????24.04.2014.?.10:00???????? ? ????????1. ?????? ??????  ??( IV )2.????????24.04.2014.?.13:30?????????1.??????????? ???? ??.???.(II)3.????????24.04.2014.?.13:30????????? ? ??????? ??????? ???????1.?????????? ????? ??.???.(I ) ????? ????????4.????????24.04.2014.?.13:30???????? ?????1. ?????? ??????  ??( IV )5.????????24.04.2014.? 15:30?????????????? ????????1. ?????? ??????  ??( IV)6.?????25.04.2014.?.? 8:00???18?????? ?????????????1.?????????? ???????? ???..(I )  ????? ????????7.?????25.04.2014.?.? 8:00???18??????????1.????????? ???? ( IV)??.???8.?????25.04.2014.?.? 8:00???18?????????????1. ?????? ??????  ??( IV)9.?????25.04.2014.?.? 14:25????????? […]

Predstavljanje projekta „Empowering Young People – Connecting Europe“

U sredu, health 12. juna, illness u Narodnoj biblioteci u Boru, abortion predstavljen je ve? ranije pominjani me?unarodni projekat „Empowering Young People – Connecting Europe„, koji je zapo?eo maja 2012. godine, a traje do decembra 2013. godine. ?lanovi projektnog tima, koji ?ine Jelena Trailovi?, Dušan Bogdanovi?, Jovana Šumar i Vladan Raki?, predstavili su svoj celokupni dosadašnji rad i rezultate.Tema kojom se bavila naša […]

UPIS U ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU

Prema odluci Ministarstva prosvete, order Ekonomsko-trgovinska škola za narednu školsku godinu, decease upisuje slede?e obrazovne profile:Finansijski administrator                      30 u?enikaKomercijalista – ogled                           24 u?enikaPoslovni administrator                          30 u?enikaTuristi?ki tehni?ar – ogled                    24 u?enika Škola se obratila Ministarstvu sa zahtevom za dobijanje još jednog odeljenja i to Pravnog tehni?ara (30 u?enika) koji bi trebao da bude objavljen u dopuni Konkursa. Bodovi sa prošlogodišnje liste upisanih […]

MALA ŠKOLA ISTORIJE I EKOLOGIJE – FELIX ROMULIANA

U okviru programa obeležavanja 17 vekova Milanskog edikta, cialis za zainteresovane u?enike i mentore Regionalnog centra za talente Bor, ailment   u subotu 18.05.2013. godine, click organizovana je  mala škola istorije i ekologije na terenu uz obilazak arheološkog nalazišta FELIX ROMULIANA. Predavanja za u?esnike održali su stru?njaci Narodnog muzeja Zaje?ar:  Bora Dimitrijevi?, arheolog, mr Dejan Krsti?, kustos etnolog i Miloš […]