Broj bodova potrebnih za upis u prethodnim godinama

Dragi osmaci, capsule evo koliko je bodova bilo potrebno za upis naše škole prethodnih godina!

Vide?ete da se stanje menja iz godine u godinu. Kako ?e biti ove godine zavisi samo od vas, pills tako da toplo preporu?ujemo da ispit spremite što bolje i da na prvo mesto napišete ono što stvarno želite, a ne ono za šta mislite da imate bodove. Sre?no!

 

Obrazovni profil

 

 

2009/20102010/20112011/2012
minmaxminmaxminmax
Finansijski administrator55,7498,3281,52100,0073,8098,50
Komercijalista50,9291,7469,3680,6870,4678,66
Poslovni administrator59,2492,0077,5494,5079,7298,72
Turisti?ki tehni?ar56,7299,0067,3698,8274,9692,54

2 thoughts on “Broj bodova potrebnih za upis u prethodnim godinama

  1. Da li je u pitanju klasičan profil turističkog tehničara ili u ogledu? Mogli biste to da naznačite.

  2. Školske 2009/2010. upisan je klasičan turistički tehničar, a sledeće dve u ogledu.

Comments are closed.