Evo rasporeda polaganja ispita u januarskom ispitnom roku… januarski ispitni rok 2011/12 …