Putovanje u Mađarsku

Kao nagradu za pisane sastave I recitovanje pesama Mikloša Radnotija-madjarskog pesnika, cough organizovan je put do Madjarske kao obilazak grada Segedina. Krenuli smo na put 17. Januara. Prvog dana smo boravili u Senti. To je grad u Vojvodini .Tamo smo se smestili u domu za talentovane ucenike, gde smo I prenocili.  Organizovan je obilazak  grada, naucili smo I nesto o njegovoj istoriji- Godine 1697. Turci su zapo?eli veliku ofanzivu kako bi vratili ranije izgubljene teritorije. Carska vojska je pod vo?stvom Eugena Savojskog vršila koncentraciju jedinica u okolini Novog Sada, pa je na desnoj obali Tise pratila tursku vojsku prema severu.Turci su 10. septembra stigli i do Sente, te su tu i izgradili pontonski most na Tisi, preko kojeg su narednog dana po?eli i da prelaze. Iskoristivši slabost turske vojske, Savojski je otpo?eo napad na pontonski most i za 2 sata razbio tursku vojsku. Ova pobeda Eugena Savojskog ostvarena 11. septembra 1697. bila je zna?ajna za ceo svet, jer je ovom pobedom oslobo?ena skoro cela teritorija Ma?arske. Kao posledica ove bitke, a zaklju?no sa Karlova?kim mirom iz 1699. godine, dolazi i do završetka prodora Turaka u srednju Evropu .

Zatim smo otisli do stare crkve, koja sluzi kao fiskulturna sala,  u  kojoj su nam grupa momaka blize prikazali srednjovekovne borbe ma?evima, kao I tradicionalne madjarske veštine poput luka, strele I bi?a koji je sližio za ?uvanje stoke. Sutradan smo krenuli u Segedin. Bili smo u obilazak Katedrale, obale reke Tise, I u razgledanje grada. Segedin su nam predstavili kao grad nauke. Grad je na polju školstva pre svega poznat po Segedinskom Univerzitetu, koji je najbolji univerzitet u zemlji, a medju prvih 100 u Evropi.  Imali smo I slobodno vreme, koje smo svi proveli u tržnom centru.

Na ovom putovanju stekli smo nove prijatelje, dobro se proveli, ponešto nau?ili, I upoznali lepote grada Segedina.

                 

Na put su išli Marko, Nikola, Miloš, Ka?a, Jelena i profesorica Lidija!