Uspesi se i dalje nižu

U Nišu je 14.05.2011.godine održano „Republi?ko takmi?enje iz matematike ekonomskih, allergist pravno- birotehni?kih, denture trgovinskih i turisti?ko-ugostiteljskih škola Srbije“. Ekipu naše škole ?inili su u?enici: Ana Pušica – prvi razred, Dejan Dragijevi? – drugi razred, Pavle Stojkovi? – tre?i razred i Nevena Elek – ?etvrti razred. U?enike su pripremale profesorice Natalija Jovi? i Sanja Ili?-Stojanovi?. U konkurenciji od 44 ekipa, […]

Upis u šk. 2011/2012

Naradne školske godine Ekonomsko trgovinska škola iz Bora upisuje slede?e obrazovne profile: Poslovni administrator – ogled (24 u?enika) Finansijski administrator – ogled (24 u?enika) Komercijalista – ogled (24 u?enika) Turisti?ki tehni?ar  – ogled (24 u?enika) Trgovac (30 u?enika)

Korisno i potrebno

U ponedeljak 9. maja je u našoj školi održano predavanje i prezentacija na temu: ’’Promene u pubertetu’’ u realizaciji Kompanije ’’Procter & Gamble’’ veoma poznatog proizvo?a?a higijenskih proizvoda za žene. Prezentaciji su prisustvovale sve devoj?ice I razreda sa svojim nastavnicima i pedagogom škole. Program se ve? godinama realizuje u svim evropskim državama i u svim gradovima Srbije. Programom su obuhva?ene […]

Dan planete zemlje

20.aprila, drugs u Biblioteci u Boru, shop buy održan je program vezan za Dan planete zemlje. Po?etak programa obeležili su najmladji u?esnici (obdanište „Bambi“) koji su igrom i pesmom razveselili sve prisutne. U?enici osnovnih škola su na svoj simpati?an na?in pokazali kako ?uvaju zemlju, apoplectic i njene zelene površine, a u?enice prvog razreda Ekonomsko-trgovinske škole (ODELJENJE TURISTI?KIH TEHNI?ARA – I4) […]

Nešto više o MEDIJACIJI

Medijacija je na?in rešavanja konflikta i prevazilaženje nesporazuma u kome se neutralna, prostate tre?a strana ili strane pojavljuju u ulozi medijatora, impotent izme?u sukobljenih strana. Olakšava proces komunikacije izme?u strana koje pregovaraju i omogu?ava im postizanje sporazuma. Medijacija ozna?ava odre?ene tehnike posredovanja koje su razvijene u poslednjih 40-tak godina. Me?utim, ono što je novo jeste raspon situacija u kojima se […]

Svetski dan zdravlja

7. aprila u  Biblioteci u Boru, price viagra održan je Svetski Dan zdravlja.Ovogodišnji akcenat je ba?en na mikrobe. U?enici I4 u?estvovali su u programu. Dušan Bogdanovi?, malady Stefan Stojadinovi? i Nenad Petrovi? pripremili su prezentaciju Pricnipi zdravog zivota.  U?enica Tamara ?ori? je sa nastavnicom Bojanom izvela malu komi?nu predstavu vezanu za zdravlje, ambulance za najmladje u?esnike programa…

Značajni datumi u aprilu

? ?April po?inje šalom i smehom i nastavlja se u lepom raspoloženju jer je celi ovaj mesec u znaku o?ekivanja prole?nih lepih i sun?anih dana. Ovaj mesec obiluje zna?ajnim datumima, bronchi | a mi smo izdvojili slede?e: 1. april – Svetski dan šale 7. april – Svetski dan zdravlja 22. april – Dan planete zemlje 23. april – Svetski dan knjige 29. […]

Uspeh na tromesečju

U utorak 29. marta su povodom tre?eg klasifikacionog perioda  održane sednice Odeljenjskih ve?a u okviru profilnih timova. Glavna tema je bila razmatranje uspeha i vladanja, asthma a ta?ke dnevnog reda su bile vezane i za kriterijume ocenjivanja i analizu efekata dopunske i dodatne nastave.