Ministarstvo omladine i sporta i Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji obeležili su Evropsku godinu volontiranja. U okviru programa „Mladi su zakon!“, abortion Ministarstvo omladine i sporta finansiralo je 153 projekta u iznosu od skoro 13 miliona dinara. Me?u tih 153 projekata, stomach našao se i projekat Ekonomsko-trgovinske škole “To?ak spasa od izduvnog gasa”, u okviru kojeg je održana biciklisti?ka trka i ure?enje školskog dvorišta. Projekat naše škole podržao je Resurs centar Bor, koji je zajedno sa školom doprineo i njegovom realizovanju.

„Bez solidarnosti, humanosti i želje da se li?nim angažovanjem sredina u kojoj živimo menja na bolje, ne možemo graditi uspešno društvo. Akcije koje su sprovodili ovi mladi ljudi pokazuju koliko je malo sredstava potrebno da se reše problemi sa kojima se zajednica suo?ava. Oni pokazuju da su aktivni mladi ljudi najzna?ajniji resurs koji Srbija ima. Danas smo izabrali najbolje, ali sva 153 projekta koje smo kroz ovaj program finasirali snažna su potvrda da Srbija ima kvalitetne i sposobne mlade ljude i da se svaki dinar uložen u njih višestruko vra?a“, izjavila je Snežana Samardži? Markovi?, ministarka omladine i sporta. Naime, projekat naše škole itekako je zadivio ministarku, pre svega zbog svoje specifi?nosti i na?ina na koji je realizovan. Kao odraz simpatisanja prema našem projektu, usledila je i grupna fotografija celokupne borske delegacije, koju su ?inili: Vladimir Stoji?evi? (III4), Dijana Grami? (III4) i Dušan Bogdanovi? (II4), dok je predstavnik Resurs centra Bor bila Danijela Jovanovi?.

Tako?e, s obzirom da je Evropska unija proglasila 2011. godinu kao Evropsku godinu volontiranja, Adriano Martins, zamenik šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji, dodelio je u ime žirija deset nagradnih putovanja najistaknutijim ?lanovima omladinskih volonterskih grupa u Brisel.

Tre?i konkurs za volonterske akcije,  MOS ?e raspisati po?etkom 2012. godine, a kako znamo, Ekonomsko-trgovinska škola ?e sigurno ponovo uzeti u?eš?a i bez premca biti sa novim projektom još bolja, a i zasigurno brojnija novim volonterima.