Blog Detail

Slike govore više od reči

23 окт 11
Elena Spasić Mitranović
one comments

 

… ali, buy evo i pojašnjenja:

U petak 07. oktobra održana je  volonterska akcija „Ure?enje školskog dvorišta”  u kojoj je u?estvovalo 53 u?enika i 9 zaposlenih Ekonomsko-trgovinske škole. Akcija je samo segment projekta Ekonomsko-trgovinske škole „To?ak spasa od izduvnog gasa” koji se relizuje kroz globalni projekat Ministarstva omladine i sporta pod nazivom „Mladi su zakon”, and u saradnji sa Resurs centrom iz Bora.

Kao što se iz priloženih slika može videti, akcija je bila podeljena u nekoliko segmenta:

–  sakupljanje opalog liš?a u dvorištu,

– prikupljanje ?ubreta u školskom dvorištu, oko škole i duž Beogradske ulice ispod škole u kojoj je o?iš?en i kanal za odvod vode,

–  riljanje odnosno priprema zemljišta, kako bismo u prole?e zasadili cve?e i time ulepšali školsko dvorište i u?inili ga prijatnijim za boravak u istom,

– postavljanje korpi za ?ubre u hodnicima škole gde je za tim postojala potreba, ali ih do sada nije bilo,

–  zatezanje šrafova i postavljanje novih na kancelarijskim stolicama u ra?unarskim u?ionicama,

–  farbanje gelendera, klupica, kanti i panji?a za sedenje, kako bi im produžili vek trajanja i dali novi sjaj školskom dvorišu.

Posao jeste bio obiman, a u nekim segmentima i fizi?ki težak (riljanje), ali se uz muziku (sa školskog razglasa) i  pesmu vrednih volontera umor nije osetio. Dok su neki radili na pomenutim aktivnostima vredni kuvari su za to vreme pravili sendvi?e za volontere, koje su kasnije u slast pojeli.

Iako su volonteri bili iz razli?itih odeljenja me?u njima je preovladavao radni kolektivizam i želja da daju doprinos poboljšanju izgleda školskog dvorišta u kome provode veliki deo svog ?a?kog života. Jednostavno, funkcionisali su kao uigran, savršen tim kome nije potreban vo?a i gde su svi bili jednaki i prihvatali su sve poslove bez obzira da li su na ?asu pre po?etka akcije bili u ulozi u?enika ili profesora. ?ak je u jednom trenutku gospo?a iz susednog dvorišta videvši kako volonteri ?iste deo pored Beogradske ulice i sama izašla i po?ela da sakuplja plasti?ne flaše koje su se nalazile u neposrednoj blizini njenog dvorišta, što govori o pozitivnoj energiji koja je vladala me?u volonterima i koja se širila unaokolo podsti?u?i gra?ane da treba da u?inimo prijatnim mesto gde provodimo dobar deo vremena.

Kao znak pažnje i se?anje na jedno lepo druženje svi volonteri su dobili majice na kojima se nalazi ilustracija koja ?e ih uvek podse?ati da treba da vode ra?una o svojoj okolini i da je u što je ve?oj meri ?uvaju od zaga?enja i raznih otpada.

Projektni tim se zahvaljuje svim u?esnicima – volonterima  na nesebi?nom doprinosu koji su dali u sada, možemo re?i, veoma uspešno realizovanoj volonterskoj akciji „Ure?enje školskog dvorišta” kroz projekat „To?ak spasa od izduvnog gasa”.

Volonteri, POZDRAV!

Nastavi?e se…

   

 

 

1 Comment

  1. ETŠ na svečanom obeležavanju Evropske godine volontiranja » 4 децембра, 2011 at 9:24 pm

    […] škole “Točak spasa od izduvnog gasa”, u okviru kojeg je održana biciklistička trka i uređenje školskog dvorišta. Projekat naše škole podržao je Resurs centar Bor, koji je zajedno sa školom doprineo i […]