Slike govore više od reči

 

… ali, buy evo i pojašnjenja:

U petak 07. oktobra održana je  volonterska akcija „Ure?enje školskog dvorišta”  u kojoj je u?estvovalo 53 u?enika i 9 zaposlenih Ekonomsko-trgovinske škole. Akcija je samo segment projekta Ekonomsko-trgovinske škole „To?ak spasa od izduvnog gasa” koji se relizuje kroz globalni projekat Ministarstva omladine i sporta pod nazivom „Mladi su zakon”, and u saradnji sa Resurs centrom iz Bora.

Kao što se iz priloženih slika može videti, akcija je bila podeljena u nekoliko segmenta:

–  sakupljanje opalog liš?a u dvorištu,

– prikupljanje ?ubreta u školskom dvorištu, oko škole i duž Beogradske ulice ispod škole u kojoj je o?iš?en i kanal za odvod vode,

–  riljanje odnosno priprema zemljišta, kako bismo u prole?e zasadili cve?e i time ulepšali školsko dvorište i u?inili ga prijatnijim za boravak u istom,

– postavljanje korpi za ?ubre u hodnicima škole gde je za tim postojala potreba, ali ih do sada nije bilo,

–  zatezanje šrafova i postavljanje novih na kancelarijskim stolicama u ra?unarskim u?ionicama,

–  farbanje gelendera, klupica, kanti i panji?a za sedenje, kako bi im produžili vek trajanja i dali novi sjaj školskom dvorišu.

Posao jeste bio obiman, a u nekim segmentima i fizi?ki težak (riljanje), ali se uz muziku (sa školskog razglasa) i  pesmu vrednih volontera umor nije osetio. Dok su neki radili na pomenutim aktivnostima vredni kuvari su za to vreme pravili sendvi?e za volontere, koje su kasnije u slast pojeli.

Iako su volonteri bili iz razli?itih odeljenja me?u njima je preovladavao radni kolektivizam i želja da daju doprinos poboljšanju izgleda školskog dvorišta u kome provode veliki deo svog ?a?kog života. Jednostavno, funkcionisali su kao uigran, savršen tim kome nije potreban vo?a i gde su svi bili jednaki i prihvatali su sve poslove bez obzira da li su na ?asu pre po?etka akcije bili u ulozi u?enika ili profesora. ?ak je u jednom trenutku gospo?a iz susednog dvorišta videvši kako volonteri ?iste deo pored Beogradske ulice i sama izašla i po?ela da sakuplja plasti?ne flaše koje su se nalazile u neposrednoj blizini njenog dvorišta, što govori o pozitivnoj energiji koja je vladala me?u volonterima i koja se širila unaokolo podsti?u?i gra?ane da treba da u?inimo prijatnim mesto gde provodimo dobar deo vremena.

Kao znak pažnje i se?anje na jedno lepo druženje svi volonteri su dobili majice na kojima se nalazi ilustracija koja ?e ih uvek podse?ati da treba da vode ra?una o svojoj okolini i da je u što je ve?oj meri ?uvaju od zaga?enja i raznih otpada.

Projektni tim se zahvaljuje svim u?esnicima – volonterima  na nesebi?nom doprinosu koji su dali u sada, možemo re?i, veoma uspešno realizovanoj volonterskoj akciji „Ure?enje školskog dvorišta” kroz projekat „To?ak spasa od izduvnog gasa”.

Volonteri, POZDRAV!

Nastavi?e se…

   

 

 

One thought on “Slike govore više od reči

Comments are closed.