Sajam omladinskih i nevladinih organizacija

Dana 26.10.2011. godine, medstore održan je Sajam omladinskih i nevladinih organizacija, denture organizovan sa ciljem da se mladi Borskog okruga upoznaju sa radom omladinskih organizacija, impotent kao i njihovim realizovanim i planiranim aktivnostima. Na sajmu su se predstavile omladinske organizacije i kancelarija za mlade, te formalne i neformalne grupe mladih iz cele Timo?ke krajine i ostalih delova Srbije. Sajamski štandovi bili su postavljeni u holu Narodne biblioteke Bor u periodu od 10 do 14 ?asova.

Naravno, me?u štandovima svih tih organizacija, našao se i štand Ekonomsko-trgovinske škole, kao škole koja je u ranijem periodu imala najve?i broj ovakvih aktivnosti.  Predstavnici naše škole bili su u?enici: Vladimir Stoji?evi? (III4) i Dušan Bogdanovi? (II4).

Oni su desetominutnom prezentacijom prisutnima predstavili na?in na koji je naša škola realizovala projekat „Mladi su zakon“, u okviru akcije „To?ak spasa od izduvnog gasa“, a u okviru koje se održala „Biciklisti?ka trka u sporoj vožnji“ i ure?enje školskog dvorišta. Da je prisutne zadivio na?in na koji je taj manifest izveden, govori i to da je publika delegaciju u?enika naše škole ispratila gromoglasnim aplauzom.