Tribina – TRAFIKING

Krajem oktobra (25.10.) u sali škole realizovana je tribina za u?enike IV razreda na temu: Trgovina ljudima (TRAFIKING) u organizaciji Crvenog krsta iz Zaje?ara i Centra za socijalni rad tako?e iz Zaje?ara. Tribini su prisustvovali 112 maturanata i 7  nastavnika škole sa pedagogom. Predavanje je dobro osmišljeno i slikom i tonom. Prisutni su se ježili od pojedinih scena ali je […]

Plan nastave u bloku

Nastavni predmetfond ?asovavreme realizacijemesto realizacijeI polugodišteII polugodišteI-4Organizovanje usluga prevoza3024.-30.12.2010.škola, denture turisti?ke agencijePlasiranje lokalnih turisti?kih ponuda6006.-17.06. 2011.škola, clinic turisti?ke organizacijeI-5Kuvarstvo sa prakti?nom nastavom6006.-17.6.2011.ugostiteljski objekti, školaUsluživanje sa prakti?nom nastavom6006.-17.6.2011.ugostiteljski objektiII-4Agencijsko i hotelijersko poslovanje9008.-12.11.2010.12.-25.04.2011.škola, turisti?ke agencije i hoteliII-5Kuvarstvo sa prakti?nom nastavom15017.-30.12.2010.30.05.-17.06.2011.ugostiteljski objektiIII-1Finansijsko-ra?unovodstvena obuka3015.-21.04.2011.privredna društvaIII-2Sekretarsko poslovanje3030.05.-03.06.2011.Sekretarijat školeOsnovi mati?ne evidencije3009.- 13.05.2011.PU Bor, Mati?na služba, Centar za socijalni rad, Katastar, školaOsnovi pravnih postupaka3016.- 20.05.2011.SO Bor, škola. […]

Ispitni rokovi za redovne i vanredne učenike

 Vrsta ispitaispitni rokprijavljivanje ispitapolaganjeispitavanredni i dopunski ispitinovembarskijanuarskiaprilskijunskiavgustovski16. i 17.11.2010.14. i 15.01.2011.11. i 12.04.2011.14. i 15.06.2011.16. i 17.08.2011.22-26.11.2010.20-24.01.2011.15.-21.04.2011.20.-24.06.2011.22.-26.08.2011.popravni ispitijunski(za završ. razr.)avgustovski14. i 15.06.2011.16. i 17.08.2011.20. – 24.06.2011.22 – 26.08.2011.razredni ispitijunski-za zavr.raz.-za ostale raz.avgustovski30.05.2011.21.06.2011.16 i 17.08.2011.31.05.- 02.06.2011.22 – 24.06.2011.22 – 26.08.2011.maturski i završni ispitijunskiavgustovskijanuarski06.06.2011.16 i 17.08.2011.14 i 15.01.2011.07.-15.06.2011.22.-26.08.2011.20.-24.01.2011.

Put u Poljsku

Upoznaj Evropu 2010 ISAC fond, abortion uz podršku Ministarstava inostranih poslova Republike Finske i Republike Poljske kao i Ambasada Finske i Poljske u Beogradu, anabolics objavili su  konkurs za u?enike tre?ih razreda srednjih škola iz Srbije, da provedu nedelju dana u Finskoj ili Poljskoj u?e?i o institucijama Evropske Unije, obrazovnim sistemima ove dve zemlje, kulturi i ljudima.Konkurs „Upoznaj Evropu 2010“ […]