Pobeda ETŠ Bor

20. i 21. maja 2011. godine održan je IV Nacionalni sajam virtuelnih preduze?a, therapy na kome su se predstavila 32 VPD iz cele Srbije. U?enici tre?eg razreda naše škole  przentovala su sajamsko poslovanje  dva privredna društva: „DIAMOND“ I „BUP!“. U ime odeljenja finansijskih administratora u?esnice sajma bile su Markovi? Ivana, asthma Mladenovi? Aleksandra i Pej?i? Katarina, dok su odeljenje poslovnih […]

Uspesi se i dalje nižu

U Nišu je 14.05.2011.godine održano „Republi?ko takmi?enje iz matematike ekonomskih, allergist pravno- birotehni?kih, denture trgovinskih i turisti?ko-ugostiteljskih škola Srbije“. Ekipu naše škole ?inili su u?enici: Ana Pušica – prvi razred, Dejan Dragijevi? – drugi razred, Pavle Stojkovi? – tre?i razred i Nevena Elek – ?etvrti razred. U?enike su pripremale profesorice Natalija Jovi? i Sanja Ili?-Stojanovi?. U konkurenciji od 44 ekipa, […]

Upis u šk. 2011/2012

Naradne školske godine Ekonomsko trgovinska škola iz Bora upisuje slede?e obrazovne profile: Poslovni administrator – ogled (24 u?enika) Finansijski administrator – ogled (24 u?enika) Komercijalista – ogled (24 u?enika) Turisti?ki tehni?ar  – ogled (24 u?enika) Trgovac (30 u?enika)

Korisno i potrebno

U ponedeljak 9. maja je u našoj školi održano predavanje i prezentacija na temu: ’’Promene u pubertetu’’ u realizaciji Kompanije ’’Procter & Gamble’’ veoma poznatog proizvo?a?a higijenskih proizvoda za žene. Prezentaciji su prisustvovale sve devoj?ice I razreda sa svojim nastavnicima i pedagogom škole. Program se ve? godinama realizuje u svim evropskim državama i u svim gradovima Srbije. Programom su obuhva?ene […]

Dan planete zemlje

20.aprila, drugs u Biblioteci u Boru, shop buy održan je program vezan za Dan planete zemlje. Po?etak programa obeležili su najmladji u?esnici (obdanište „Bambi“) koji su igrom i pesmom razveselili sve prisutne. U?enici osnovnih škola su na svoj simpati?an na?in pokazali kako ?uvaju zemlju, apoplectic i njene zelene površine, a u?enice prvog razreda Ekonomsko-trgovinske škole (ODELJENJE TURISTI?KIH TEHNI?ARA – I4) […]

Nešto više o MEDIJACIJI

Medijacija je na?in rešavanja konflikta i prevazilaženje nesporazuma u kome se neutralna, prostate tre?a strana ili strane pojavljuju u ulozi medijatora, impotent izme?u sukobljenih strana. Olakšava proces komunikacije izme?u strana koje pregovaraju i omogu?ava im postizanje sporazuma. Medijacija ozna?ava odre?ene tehnike posredovanja koje su razvijene u poslednjih 40-tak godina. Me?utim, ono što je novo jeste raspon situacija u kojima se […]

Svetski dan zdravlja

7. aprila u  Biblioteci u Boru, price viagra održan je Svetski Dan zdravlja.Ovogodišnji akcenat je ba?en na mikrobe. U?enici I4 u?estvovali su u programu. Dušan Bogdanovi?, malady Stefan Stojadinovi? i Nenad Petrovi? pripremili su prezentaciju Pricnipi zdravog zivota.  U?enica Tamara ?ori? je sa nastavnicom Bojanom izvela malu komi?nu predstavu vezanu za zdravlje, ambulance za najmladje u?esnike programa…

Značajni datumi u aprilu

? ?April po?inje šalom i smehom i nastavlja se u lepom raspoloženju jer je celi ovaj mesec u znaku o?ekivanja prole?nih lepih i sun?anih dana. Ovaj mesec obiluje zna?ajnim datumima, bronchi | a mi smo izdvojili slede?e: 1. april – Svetski dan šale 7. april – Svetski dan zdravlja 22. april – Dan planete zemlje 23. april – Svetski dan knjige 29. […]