Author Archives: Sonja Stamenković

Završen 5. Sajam virtuelnih preduzeća

19 маја 13
Sonja Stamenković
one comments

5. Sajam virtuelnih preduze?a uspešno je završen!

Sa ponosom možemo re?i da je na sajmu u?estvovalo 25 virtuelnih preduze?a iz Srbije i 5 preduze?a iz Bosne i Hercegovine, healing te da je sajam prvi put dobio me?unarodni karakter.

Poslovanje svih preduze?a bilo je izuzetno i nijanse su odlu?ile pobednika.

1. mesto preduze?e „Slatka tajna“ – Senta

2. mesto preduze?e „Green garden“ – Sombor

3. mesto preduze?e „Entex dekor company“ – Arilje

?estitamo svim u?esnicima!

    

 

Više slika možete videti na linku www.sajamvp.wordpress.com  …

 

Republičko takmičenje iz Poslovne ekonomije

15 апр 13
Sonja Stamenković
No Comments

Ekonomsko-trgovinska škola bila je doma?in Republi?kog takmi?enja iz Poslovne ekonomije koje se održalo 12. i 13. aprila 2013. godine.

Takmi?enju je pristupilo 46 škola, cialis a rezultate možete videti u slede?em dokumentu…  rezultati takmi?enja

?estitamo svim u?enicima  na pokazanom znanju  i naravno, njihovim mentorima!

 

Dan bezbednog INTERNETA

13 феб 13
Sonja Stamenković
No Comments

 Kao i u mnogim školama u Srbiji tako je i u našoj održano predavanje povodom Dana bezbednog interneta.

Predavanju su prisustvovali u?enici prvog razreda i nastavnici škole. 

Predava?: profesor informatike Zoran Milojevi? je svojim pristupa?nim izlaganjem vešto i nenametljivo ukazao na opasnosti koje prete upotrebom interneta, check ukazao u?enicima na mogu?e zamke, mind na štetu koju mogu da proizvedu svom ra?unaru ukoliko ne vode ra?una, nisu oprezni i dovoljno informisani.

Predavanje je imalo za cilj, koji je i ostvaren, da su internet i društvene mreže neophodne u današnjem vremenu ali iziskuju dobro poznavanje svih njegovih strana, solidnu informati?ku pismenost, prili?nu opreznost i li?nu odgovornost.

Predavanje ?e sigurno biti ponovljeno i za ostale razrede pa i za nastavni?ki kolektiv, jer ono što je korisno i upotrebljivo  –  ne bira uzrast! 

 

Pedagog škole:

Vesna Petkovi?

Dan Svetog Save

30 јан 13
Sonja Stamenković
one comments

 

 

Ove školske godine smo poranili sa obeležavanjem Dana Svetog Save uz blagoslov Ministarstva.

Sve?ana priredba održana je 25. januara u organizaciji naših vrednih profesorica srpskog  jezika Snežane Antonijevi? i Tatjane Ili?. Priredbi su prisustvovali svi zaposleni i tradicionalno u?enici prvog razreda.

U?esnici priredbe (predstavnici odeljenja  III -1, health III-2  i III-4 – Nikola Milovanovi?, arthritis Aleksandar Veljkovi?, prostate Jelena Zdravkovi?, Ana Gligorijevi?, Ana Pusica, Milana ?iri?, Miša Cvetkovi?, Jelena Trailovi?, Nadja Mihajlovi?, Milica Koji?, Ana ?ulinovi?, Miljana Jovanovi? i Aleksandra Milenkovi?, Tamara ?ori?, Valentina Trailovi? i Sara Anti?)  su svojim izvo?enjem  u glumi, recitovanju, kazivanju teksta I pevanju  oduševili prisutne I naravno bili nagra?eni gromoglasnim aplauzom.

Svim  u?esnicima ?estitamo jer  su nam  priredili ovakav užitak.

ADAPTACIJA KURIKULUMA ZA PRIPREMU HP LIFE PROGRAMA ZA PROMOCIJU OMLADINSKOG PREDUZETNIŠTVA

23 дец 12
Sonja Stamenković
No Comments

Zadnjih nekoliko nedelja u?enici IV razreda naše škole prošli su obuku o preduzetništvu i preduzetništvim poslovima kroz IT tehnologije i pojekat „ ADAPTACIJA KURIKULUMA ZA PRIPREMU HP LIFE PROGRAMA ZA PROMOCIJU OMLADINSKOG PREDUZETNIŠTVA“. Obuku su održali Prof.dr Ivan Mihajlovi? i Prof.dr ?or?e Nikoli? sa borskog Tehni?kog fakulteta, prescription  u kabinetima naše škole.

 

Radni zadaci su se sastojali u tome da se u poljima marketinga, order finansija i komunikacija naši u?enici sna?u u ulozi preduzetnika, drugs i da preko odre?enih kompjuterskih programa reše probleme sa kojima se preduzetnici svakodnevno sre?u.

 

Tokom trodnevne obuke naši u?enici su kroz grupni rad i rad u programima kao što su: Outlook, Excel, Power Point i dr. , razvili preduzetni?ki na?in razmišljanjima, unapredili svoje  IT veštine i stekli znanja koja ?e im pomo?i  pri pronalasku posla i pokretanju svog sopstvenog biznisa.

Nakon završene obuke u?enici su stekli internacionalno priznat sertifikat, novo iskustvo  kao i vredno znanje koje ?e im u budu?nosti koristiti.

Petar Golubovi? IV-2

Međunarodni dan studenata i srednjoškolaca

22 нов 12
Sonja Stamenković
No Comments

I U?eni?ki parlament Ekonomsko-trgovinske škole obeležio je me?unarodni dan srednjoškolaca i srednjoškolki u subotu 17-og novembra organizovanjem turnira u stonom tenisu, order igre bez granica i borila?kih veština. U?estvovali su u?enici III I IV razreda, anesthetist a najbolje rezultate osvojila su slede?a odeljenja:

 

I- mesto osvojilo je odeljenje III-3
II- mesto osvojilo je odljenje IV-4
III- mesto osvojilo je odljenje III-4

Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS), najviše predstavni?ko telo srednjoškolaca i srednjoškolki Republike Srbije, 17-og novembra obeležava Me?unarodni dan studenata i srednjoškolaca u Srbiji uklju?ivši se, na taj na?in, u inicijativu Evropske unije srednjoškolaca (OBESSU) koja Me?unarodni dan studenata i srednjoškolaca obeležava ve? dugi niz godina.

Me?unarodni dan studenata i srednjoškolaca se obeležava kao uspomena na praške studente/kinje i srednjoškolce/ke, koji su zbog mirnog protesta protiv nacisti?ke okupacije svoje zemlje, održanog 17. novembra 1939. godine streljani bez su?enja. U Srbiji i ostalim evropskim zemljama ovaj dan se obeležava ve? dugi niz godina kao dan studenata i srednjoškolaca.

Dan studenata i srednjoškolaca povezan je s Evropskom deklaracijom o pravima srednjoškolaca, koju je donela Evropska unija srednjoškolaca – OBESSU, a koju je Unija srednjoškolaca Srbije prihvatila, nakon ?ega je širom Evrope pokrenuta kampanja pod nazivom “Light on the rights” kojim su promovisana Deklaracija i prava u?enika/ca.

    

Vladimir Stoji?evi?

Poseta AVALI!

08 нов 12
Sonja Stamenković
one comments

U subotu, order 03. novembra, asthma zajedno sa u?enicima Tehni?ke škole, uputili smo se ka Avalskom tornju. Nakon više?asovne vožnje, slušanja muzike i uživanja u pogledu, kroz maglu se ponosno uzdizao Avalski toranj. Avala se nalazi 16km južno od Beograda. Na nižem vrhu Avale izgra?en je toranj 1965. godine. Nastao je prema projektu arhitekta Uglješe Bogunovi?a i Slobodana Janji?a. To je bila najviša gra?evina u tadašnjoj Jugoslaviji i na Balkanu. Srušen je do temelja u bombardovadnju Nato snaga 1999. godine. Izgradnja novog tornja je završena 23. oktobra 2009. godine, a nakon odre?enog vremena je otvoren za posetioce i turiste. U?enici i profesori imali su priliku da sa njega vide kako se pruža predivan pogled na ?itavu Šumadiju.

Iz pri?e vodi?a izdvojili bismo još neke informacije, koje su nam privukle pažnju:

– U gradnji tornja je utrošeno oko 4.000 tona armiranog betona

– Vrhunac posla bila je postavka 60m visoke antene, teške oko 25 tona

– 1965. godine toranj je dobio kona?an izgled, postavljene su televizijske i radio antene

– Na izgra?enoj platformi se nalazi velika gondola sa restoranom kroz koju prolazi betonsko stablo tornja visine 137m

– Sveukupna visina tornja je oko 205m

Sam izgled tornja nas je prili?no fascinirao. Iako „mršav“, na tri „noge“, oslonjene na temeljne blokove ukopane 1,4m u stenu, grandiozno i ponosno nosi titulu zaštitnog znaka Beograda.

Šetaju?i do spomenika Neznanom junaku, nismo mogli a da ne primetimo neobi?no i retko drve?e, sekvoje, za koje se procenjuje da su stare i do 150 godina. Tako?e su našu pažnju privukle raznovrsne biljke za koje smo se raspitali i tako došli do saznanja da na zašti?enom prostoru Avale ima oko 600 biljnih vrsta.

Posle Prvog svetskog rata, lokalno stanovništvo pronašlo je grob jednog neznanog srpskog vojnika. Narod lokalnog sela je tom vojniku 1922. godine podigao skr?man spomenik. Kasnije je Državni odbor za podizanje spomenika Neznanom junaku, odlu?io da mu se na vrhu Avale podigne reprezentativniji spomenik. Gradnju spomenika Neznanom junaku na planini Avala inicirao je kralj Aleksandar I.

Nakon obilaska svih znamenitosti na Avali, napravili smo mali predah u Planinarskom domu ?arapi?ev Brest. Puni utisaka, krenuli smo natrag za Bor, nadaju?i se da ?emo ovakvo druženje što pre ponoviti. 

 

 

Milica Trujki? III5

  

Razumno upravljanje novcem

11 окт 12
Sonja Stamenković
No Comments

Istoga dana, decease 3. oktobra u Narodnoj biblioteci na informativnom odeljenju u okviru De?je nedelje u organizaciji Narodne banke Srbije, illness održana je radionica pod nazivom ’’Moj budžet i ja’’. Pored predstavnika NBS i bibliotekara, price order radionici su prisustvovali i naši u?enici I razreda po 5 u?enika iz svakog odeljenja i njihove profesorice Lidija Milanovi? i Elena Spasi? Mitranovi?.  U?enici su imali veoma težak zadatak da u ulozi roditelja – sa decom, bez dece, sa jednim primanjem i drugih uloga, kreiraju porodi?ni budžet. Kada se plate svi ra?uni i porezi, kada se odvoji za hranu, obu?u i ode?u, nedostaje novca za druge potrebe. To su naši u?enici uvideli i našavši se u ulozi svojih roditelja shvatili da nije lako upravljati novcem.

U?eš?e naših u?enika i njihov ozbiljan rad je zapažen i pohvaljen od strane doma?ina a posebno od predstavnika Narodne banke Srbije.

Na kraju radionice naši u?enici su dobili Diplome za aktivno u?eš?e u radu.

HUMANI, kao i uvek

11 окт 12
Sonja Stamenković
No Comments

Na Dan ro?endana našeg  grada 3. oktobra  u glavnoj ulici održana je humanitarna trka u?enika osnovnih i srednjih škola pod nazivom ‘’Za sre?nije detinjstvo’’ u organizaciji Crvenog krsta. U?enici naše škole su u?estvovali u ovoj humanitarnoj akciji kupovinom kartica u vrednosti od 50 dinara a manji broj u?enika je u?estvovao i u trci. U?enice II-2 odeljenja Milica Miladinovi? i Sonja Milenkovi? kao volonteri Crvenog krsta su vredno odradile svoj posao prodavaju?i kartice u?enicima po odeljenjima. Novac ?e biti usmeren ka svim školama koje imaju materijalno ugrožene u?enike.

Radno i preko leta

13 сеп 12
Sonja Stamenković
No Comments

Projekat u kome su naši u?enici u?estvovali

za vreme letnjeg raspusta

 

Program ’’Evropa ?eka iza ugla’’ okupio je 11 gradova isto?ne i južne Srbije u kojima su realizatori Resurs centri, viagra ed Kancelarije za mlade i Omladinske inicijative. Program se realizuje uz finansijsku podršku Kancelarije za evropske integracije Republike Srbije.

U okviru projekta ’’Evropa ?eka iza ugla’’, organizovan je petodnevni trening u Leskovcu od 20.08. do 25.08.2012.g. za 30 vršnja?kih edukatora/multiplikatora koji ?e nakon toga održati radionice u svojim gradovima i školama.

Upravo ?e sada u mesecu septembru naši u?enici vršnja?ki edukatori: Vladimir Stoji?evi? IV-4, Dijana Grami? IV-4, Igor Baltanovi? IV-4, Sara Anti? III-4 i Tamara ?ori? III-4 održati radionice u odeljenjima III i IV razreda.

Projekat ima za cilj pove?anje podrške evropskim integracijama Srbije me?u mladima u isto?noj i južnoj Srbiji kao i prednostima ?lanstva Srbije u EU za mlade, promovisanje vrednosti i osnovnih principa Evropske unije kroz povezivanje sa mladima iz evropskih zemalja i promociju EU programa namenjenih mladima.