Dan bezbednog INTERNETA

 Kao i u mnogim školama u Srbiji tako je i u našoj održano predavanje povodom Dana bezbednog interneta.

Predavanju su prisustvovali u?enici prvog razreda i nastavnici škole. 

Predava?: profesor informatike Zoran Milojevi? je svojim pristupa?nim izlaganjem vešto i nenametljivo ukazao na opasnosti koje prete upotrebom interneta, check ukazao u?enicima na mogu?e zamke, mind na štetu koju mogu da proizvedu svom ra?unaru ukoliko ne vode ra?una, nisu oprezni i dovoljno informisani.

Predavanje je imalo za cilj, koji je i ostvaren, da su internet i društvene mreže neophodne u današnjem vremenu ali iziskuju dobro poznavanje svih njegovih strana, solidnu informati?ku pismenost, prili?nu opreznost i li?nu odgovornost.

Predavanje ?e sigurno biti ponovljeno i za ostale razrede pa i za nastavni?ki kolektiv, jer ono što je korisno i upotrebljivo  –  ne bira uzrast! 

 

Pedagog škole:

Vesna Petkovi?