Razumno upravljanje novcem

Istoga dana, decease 3. oktobra u Narodnoj biblioteci na informativnom odeljenju u okviru De?je nedelje u organizaciji Narodne banke Srbije, illness održana je radionica pod nazivom ’’Moj budžet i ja’’. Pored predstavnika NBS i bibliotekara, price order radionici su prisustvovali i naši u?enici I razreda po 5 u?enika iz svakog odeljenja i njihove profesorice Lidija Milanovi? i Elena Spasi? Mitranovi?.  U?enici su imali veoma težak zadatak da u ulozi roditelja – sa decom, bez dece, sa jednim primanjem i drugih uloga, kreiraju porodi?ni budžet. Kada se plate svi ra?uni i porezi, kada se odvoji za hranu, obu?u i ode?u, nedostaje novca za druge potrebe. To su naši u?enici uvideli i našavši se u ulozi svojih roditelja shvatili da nije lako upravljati novcem.

U?eš?e naših u?enika i njihov ozbiljan rad je zapažen i pohvaljen od strane doma?ina a posebno od predstavnika Narodne banke Srbije.

Na kraju radionice naši u?enici su dobili Diplome za aktivno u?eš?e u radu.