Međunarodni dan studenata i srednjoškolaca

I U?eni?ki parlament Ekonomsko-trgovinske škole obeležio je me?unarodni dan srednjoškolaca i srednjoškolki u subotu 17-og novembra organizovanjem turnira u stonom tenisu, order igre bez granica i borila?kih veština. U?estvovali su u?enici III I IV razreda, anesthetist a najbolje rezultate osvojila su slede?a odeljenja:

 

I- mesto osvojilo je odeljenje III-3
II- mesto osvojilo je odljenje IV-4
III- mesto osvojilo je odljenje III-4

Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS), najviše predstavni?ko telo srednjoškolaca i srednjoškolki Republike Srbije, 17-og novembra obeležava Me?unarodni dan studenata i srednjoškolaca u Srbiji uklju?ivši se, na taj na?in, u inicijativu Evropske unije srednjoškolaca (OBESSU) koja Me?unarodni dan studenata i srednjoškolaca obeležava ve? dugi niz godina.

Me?unarodni dan studenata i srednjoškolaca se obeležava kao uspomena na praške studente/kinje i srednjoškolce/ke, koji su zbog mirnog protesta protiv nacisti?ke okupacije svoje zemlje, održanog 17. novembra 1939. godine streljani bez su?enja. U Srbiji i ostalim evropskim zemljama ovaj dan se obeležava ve? dugi niz godina kao dan studenata i srednjoškolaca.

Dan studenata i srednjoškolaca povezan je s Evropskom deklaracijom o pravima srednjoškolaca, koju je donela Evropska unija srednjoškolaca – OBESSU, a koju je Unija srednjoškolaca Srbije prihvatila, nakon ?ega je širom Evrope pokrenuta kampanja pod nazivom “Light on the rights” kojim su promovisana Deklaracija i prava u?enika/ca.

    

Vladimir Stoji?evi?