Blog Detail

ADAPTACIJA KURIKULUMA ZA PRIPREMU HP LIFE PROGRAMA ZA PROMOCIJU OMLADINSKOG PREDUZETNIŠTVA

23 дец 12
Sonja Stamenković
No Comments

Zadnjih nekoliko nedelja u?enici IV razreda naše škole prošli su obuku o preduzetništvu i preduzetništvim poslovima kroz IT tehnologije i pojekat „ ADAPTACIJA KURIKULUMA ZA PRIPREMU HP LIFE PROGRAMA ZA PROMOCIJU OMLADINSKOG PREDUZETNIŠTVA“. Obuku su održali Prof.dr Ivan Mihajlovi? i Prof.dr ?or?e Nikoli? sa borskog Tehni?kog fakulteta, prescription  u kabinetima naše škole.

 

Radni zadaci su se sastojali u tome da se u poljima marketinga, order finansija i komunikacija naši u?enici sna?u u ulozi preduzetnika, drugs i da preko odre?enih kompjuterskih programa reše probleme sa kojima se preduzetnici svakodnevno sre?u.

 

Tokom trodnevne obuke naši u?enici su kroz grupni rad i rad u programima kao što su: Outlook, Excel, Power Point i dr. , razvili preduzetni?ki na?in razmišljanjima, unapredili svoje  IT veštine i stekli znanja koja ?e im pomo?i  pri pronalasku posla i pokretanju svog sopstvenog biznisa.

Nakon završene obuke u?enici su stekli internacionalno priznat sertifikat, novo iskustvo  kao i vredno znanje koje ?e im u budu?nosti koristiti.

Petar Golubovi? IV-2