Radno i preko leta

Projekat u kome su naši u?enici u?estvovali

za vreme letnjeg raspusta

 

Program ’’Evropa ?eka iza ugla’’ okupio je 11 gradova isto?ne i južne Srbije u kojima su realizatori Resurs centri, viagra ed Kancelarije za mlade i Omladinske inicijative. Program se realizuje uz finansijsku podršku Kancelarije za evropske integracije Republike Srbije.

U okviru projekta ’’Evropa ?eka iza ugla’’, organizovan je petodnevni trening u Leskovcu od 20.08. do 25.08.2012.g. za 30 vršnja?kih edukatora/multiplikatora koji ?e nakon toga održati radionice u svojim gradovima i školama.

Upravo ?e sada u mesecu septembru naši u?enici vršnja?ki edukatori: Vladimir Stoji?evi? IV-4, Dijana Grami? IV-4, Igor Baltanovi? IV-4, Sara Anti? III-4 i Tamara ?ori? III-4 održati radionice u odeljenjima III i IV razreda.

Projekat ima za cilj pove?anje podrške evropskim integracijama Srbije me?u mladima u isto?noj i južnoj Srbiji kao i prednostima ?lanstva Srbije u EU za mlade, promovisanje vrednosti i osnovnih principa Evropske unije kroz povezivanje sa mladima iz evropskih zemalja i promociju EU programa namenjenih mladima.