Author Archives: %s

Obnovljen fond školske biblioteke

25 мар 15
Elena Spasić Mitranović
No Comments

Nove knjige u školskoj biblioteci Ekonomsko-trgovinske škole u Boru.

Fond biblioteke obnovljen je sa sa 13 naslova lektirnih knjiga, abortion odnosno ukupno 73 primeraka u brosiranom povezu izdava?a“ Školska Knjiga“ Novi Sad. Tako je školska bibilioteka postala bogatija za 13 novih naslova:

1. Homer – Ilijada

2.  Fran?esko Petrarka – Kanconijer

3. Jovan Sterija Popovi? – Kir Janja

4. Nikolaj Vasiljevi? Gogolj – Revizor

5. Aleksandar Sergijevi? Puškin – Evgenije Onjegin

6. Borisav Stankovi? – Ne?ista krv

7. Ivo Andri? – Na Drini ?uprija

8. Ivo Andri? – Prokleta avlija, Most na Žepi, Ex Ponto

9. Johan Volfram Gete – Faust

10. Albert Kami – Stranac

11. Meša Selimovi? – Derviš i smrt

12. Miroslav Ja?imovi? – Nemanji?i i Zadužbine

13. Vilijem Šekspir – Hamlet

Novogodišnja humanitarna akcija

03 јан 15
Elena Spasić Mitranović
No Comments

Kraj prvog polugodišta u?enici Ekonomsko-trgovinske škole u Boru proveli su u znaku humanosti.

Naime, stomach na predlog Parlamenta u?enika, vcialis 40mg 30.12.2014. organizovana je akcija dodele paketi?a. Naši u?enici, nastavnici i ostalo osoblje škole u roku od dve nedelje prikupljali su igra?ke i slatkiše. Oko 70 paketi?a je je dodeljeno korisnicima Narodne kuhinje u Boru.

Ovim gestom smo, u organizaciji sa povereništvom Crvenog krsta u Boru, ulepšali Novogodišnje i Boži?ne praznike. Oko 70 mališana je na dodeli, u SOŠO „Vidovdan“ Bor, uz Novogodišnje ?estitke i puno toplih re?i, dobilo svoj paketi?. Ovom akcijom smo, ne samo njima, ve? i sebi zagrejali srca i ulepšli praznike koji predstoje.

’’Kada ne poštujemo pravila, onda…’’

22 дец 14
Elena Spasić Mitranović
No Comments

Kada u?estvujemo na konkursu, symptoms onda osvajamo mesta!

Agencija za borbu protiv korupcije je povodom 9. decembra, Me?unarodnog dana borbe protiv korupcije, raspisala Konkurs za u?enike osnovnih i srednjih škola, studente i prosvetne radnike na temu: ’’Kada ne poštujemo pravila, onda…’’.

Ovogodišnja tema je podstakla profesoricu pravne grupe predmeta Violetu Trajkovi? i naše u?enice Mašu Nikodijevi? III-3 odeljenja i Aleksandru Radi? II-3, da ne poštovanje pravila preto?e u životne pri?e i za to budu nagra?ene i pohvaljene.

U velikoj konkurenciji radova iz svih gradova Srbije, u kategoriji srednjih škola Maša Nikodijevi? osvaja 2. mesto, profesorica Violeta Trajkovi? osvaja 3. mesto, dok je rad u?enice Aleksandre Radi? zapažen i pohvaljen od strane Agencije.

Radove naših u?enica i profesorice, možete pogledati na slede?im linkovima:

Rad Aleksandre Radi?

Rad Maše Nikodijevi?

Rad Violete Trajkovi? 

Питање и одговор у вези конкурсне документације

21 дец 14
Elena Spasić Mitranović
No Comments

?????? ?? ??????? ??????????? ??? ????????? ????????? ????????????? ?? ??. 02/2014

?????? ??. 1

?????????, buy cheap

??? ??????? ???? II, discount ?? ?? ???? ?????? ?????? ??????? ?? ???????? ?????????? ??? ???? ????? ????????

????????? ???????? ?? ????? ??????? ?????? ???????? ????????? ?? ?????, ????? ? ??????? ?????? ?????????-?????????? ????? ??? ? ??. 2015/2016. ??????, ?? ??. 02/2014

?????????,

?????? ?? ???????? ?????? ?? ??????? II ?????????? ?? ?? ??????? ???? ?? ???????? ???????? ? ?? ?????? ?????????? ?????????? ????????? ?????????? (????????) ???? ?? ??????? ????????? ??? ???????? ??? ??????.

????? ??????? ???? ????????? ????? ?????? – ??????? ???????? ?? ?????? ???????? ? ???????? ?????? ??????????? ?????????? ??????????????, ? ???? ?????????? ?? ????????? ? ???????? ?????? ???????, ???????? ?? ?? ?? ????????? ?????????? ??????? ???????? ?? ???????? ??????.

 

???????? ?? ?? ??. 02/2014

Početnici u biznisu

16 дец 14
Elena Spasić Mitranović
No Comments

Od  9. do 11. decembra u prostorijama naše škole održana je besplatna trodnevna obuka za tzv. po?etnike u biznisu odnosno u?enike IV razreda u realizaciji RARIS-a (Regionalna agencija za razvoj isto?ne Srbije).

Predava? RARIS-a, diagnosis Boban Konstandinovi? je kroz aktivnosti obuke uspeo da maturante uvede u poslovne ideje, order biznis plan i ukaže na lakše razumevanje konkurencije a sve u cilju podrške sektoru malih i srednjih preduze?a i preduzetništva.

U?enici su na kraju obuke dobili Potvrde za uspešno završenu obuku u ‘’po?etnom biznisu’’ i veoma su zadovoljni ste?enim znanjem i iskustvom koje ?e im svakako poslužiti nakon srednje škole za bolje snalaženje u svetu rada.

Jedna od potvrda koju su u?enici dobili nakon završetka obuke

NOVEMBAR u znaku preventivne edukacije o nasilju

30 нов 14
Elena Spasić Mitranović
No Comments

Bezbedni mladi – sigurnija Srbija

U?enici I, ampoule II i III razreda naše škole imali su prilike da u?estvuju u informativno-edukativnom programu u okviru projekta ’’Bezbedni mladi – sigurnija Srbija’’ koji sprovodi  Centar za omladinu „Tvoja Srbija“ u saradnji i pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta i Internacionalne policijske asocijacije.

Zadovoljstvo zaposlenih u školi zbog u?eš?a u ovom projektu je ve?e, order tim pre što je samo 10 škola u Srbiji odabrano na konkursu. Sre?u su imali i u?enici Mašinsko-elektrotehni?ke škole iz Bora koji su tako?e odabrani konkursom i zajedno sa našim u?enicima prisustvovali edukativnim radionicama.

Teme koje su prezentovane u?enicima su: Nasilje (akcenat na vršnja?kom nasilju); Bolesti zavisnosti (akcenat na drogama); Trgovina ljudima i Ponašanje navija?a.

Da su teme izazvale veliko interesovanje u?enika i njihovu interakciju sa predava?em, govori ?injenica da su u?enici imali priliku da komuniciraju sa vrhunskim predava?em iz ovih oblasti a posebno domen: trgovine ljudima. Naime, radi se o dr Nebojši Panteli?u predsedniku Internacionalne Policijske Asocijacije (IPA) sekcije u Srbiji. Zvanje istraživa?a saradnika je stekao na Institutu za politi?ke studije i Institutu za sociološka i kriminološka istraživanja. Napisao je i objavio više knjiga, stru?nih i nau?nih radova, mnogo održanih predavanja i seminara pa nije ni ?udo što su u?enici pohvalili predava?a, njegovo izlaganje, pristupa?nost, na?in obra?anja i posebno navo?enje interesantnih primera iz svakodnevnog života.

Sveukupni utisak: prili?no novih, korisnih, upotrebljivih informacija i dosta prakti?nih saveta.

’’Teatrom protiv nasilja’’

U?enici prvog razreda (na žalost ne svi) imali su priliku da u sali škole prisustvuju edukativnoj predstavi pod nazivom ’’Nasilje nema opravdanja’’. Predstava se izvodi u pet regiona u Srbiji i ima za cilj da kroz edukaciju uti?e na smanjenje nasilja u društvu, prvenstveno u porodici.

Predstava je proglašena najboljim projektom u Evropskoj Uniji u prevenciji nasilja u porodici na godišnjem kongresu u Litvaniji. Njen autor i reditelj Zijah A. Sokolovi? je postao ambasador UNDP-a za nenasilje i toleranciju.

Ovu predstavu je videlo nekoliko hiljada srednjoškolaca širom Srbije, a igraju je glumci u tri postave. U našoj školi su se predstavili glumci iz Novog Pazara i to Rifat Rifatovi? i Lemana Be?irovi? koji su prisutne svojim izvo?enjem simuliranja odnosa u porodici ostavljali naježene i bez daha, sa gor?inom u duši i suzama u o?ima… da se to nekome dešava, da je to naša stvarnost!

Pored odgledane predstave, u?enici su imali mogu?nost u?estvovanja u razgovoru sa predstavnicima kampanje ’’Nasilje nema opravdanja’’kao i anketiranju pre i nakon predstave.

Doživljaj sa ovog iskustva je NEPONOVLJIV!

Vašar humanosti

24 сеп 14
Elena Spasić Mitranović
No Comments

„Vašar Humanosti“ je projekat koji se realizovao 10. septembra na više lokacija u Boru.

Za cilj je imao da podigne svest mladih i dece o aktivizmu i volonterizmu. Tako?e, erectile projekat je bio humanitarnog karaktera te se sakupljao novac za pomo? obdaništu „De?ja radost“ iz Svilajnca koje je uništeno u poplavama. Na ovom projektu su sara?ivali parlamenti Ekonomsko-trgovinske škole i gimnazije „Bora Stankovi?“.

Projekat „Vašar Humanosti“ je projekat humanitarnog karaktera koji se realizovao 10. Septembra na ?etiri lokacije u Boru. Projekat su podržali Ministarstvo omladine i sporta i Asocijacija za razvoj opštine Bor. U njemu su u?estvovali po petnaest volontera iz Ekonomsko-trgovinske škole i gimnazije „Bora Stankovi?“.  Projekat se sastojao iz ?etiri radionice i to:

1.         Pomozite pesmom – Volonteri su svirali i pevali pesme sa decom. Imali su šešir u koji su posetioci ubacivali novac za pomo? obdaništu u Svilajncu.  Koordinator ove radionice je bila Milica Savi? a volonteri iz Ekonomsko-trgovinske škole na ovoj radionici su bili Katarina Tasi?, doctor Jana Spasovski, ailment Miljan Svrkota, Milan Antonijevi? i Vlada ?or?evi?.

2.         Kupovina slika je da pomognete prilika – Radionica je imala veliku pozadinu Pariza ispred koje su se deca fotografisala. Fotografije je odmah izra?ivala radnja Foto Svar?e, te su deca na licu mesta dobijala svoje fotografije. I ova radionica je imala za cilj da sakupi novac za rekonstrukciju obdaništa. Koordinator ove radionice je bila Jelena Pejovi?, volonteri iz Ekonomsko-trgovinske škole bili su Dragica An?elkovi?, Suzana Baci?, Marijana Markovi?, Teodora Žuri? i An?ela Krsti?.

3.         Preko poligona do kesice bombona – Radionica je bila edukativnog karaktera. Deca su u?ila zašto je zna?ajan timski rad. Radionica se sastojala od poligona preko kojeg su deca vodila volontere koji su imali povez preko o?iju. Time su nau?ili da moraju sa svojim volonterom da budu tim kako bi što uspešnije prešli poligon i osvojili nagradu. Volonteri sa ove radionice su Kristina Jovanovi?, Marija Ili? i Dušan Varga.

4.         Pomo?i može svako, samo treba nau?iti kako – Radionica je bila edukativnog karaktera. Deca su u?ila šta je volonterizam i aktivizam i zašto je to važno. Nakon svih radionica, deca su imala zadatak da na panoima markerima crtaju i pišu poruke deci koja su bile žrtve poplava.

Akciji je prisustvovalo preko 200 mališana koji su bili oduševljeni radionicama. Roditelji su imali samo pozitivne komentare a par mališana je zamolilo da se ne stane sa projektom ve? da se i na dalje realizuju radionice ovog tipa.

 

Tekst pripremila: Jelena Pejovi?, u?enica Ekonomske-trgovinske škole

Za novi početak!

03 сеп 14
Elena Spasić Mitranović
No Comments

Svim našim u?enicima želimo sre?an i uspešan po?etak nove školske 2014/2015.godine!

U ?etvrtak 4. septembra ?e biti održana ’’Berza’’ kupoprodaja polovnih udžbenika. Pozivamo sve zainteresovane u?enike pa i one koji su završili školu da uzmu u?eš?a u Berzi. Po?etak od 14:00 u dvorištu škole.

Tako?e, pharm u ?etvrtak 4. septembra u popodnevnim satima, ailment ta?nije u 18:00, održa?e se roditeljski sastanci za sve razrede.

UPIS učenika u I razred

02 јула 14
Elena Spasić Mitranović
No Comments

UPIS u?enika u I razred vrši?e se 7. i 8. jula od 8:00 do 15:00.

Potrebna dokumenta za upis:

1. Prijava za upis;

2. Javne isprave o završenom osnovnom obrazovanju – osnovnoj školi;

– Svedo?anstva 6. 7. i 8. razreda (žute boje)

– Svedo?anstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju (plave boje)

– Uverenje o obavljenom završnom ispitu u osnovnom obraz. i vasp. (plave boje)

3. Izvod iz mati?ne knjige ro?enih (može biti stariji od 6 meseci);

4. Lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova za odgovaraju?i obrazovni profil.