Author Archives: Elena Spasić Mitranović

Berza knjiga

02 сеп 15
Elena Spasić Mitranović
No Comments

Nemate knjige za predstoje?i razred? Želite da prodate svoje knjige ili kupite udžbenike od starijih u?enika?

Obaveštavamo sve zainteresovane u?enike da ?e se u ?etvrtak, ed 3. septembra, viagra u periodu od 13:30 do 15:30 ?asova održati Berza knjiga u dvorištu Ekonomsko-trgovinske škole u Boru. 

berza knjiga

Berza knjiga je odli?an na?in da nabavite udžbenike za predstoje?u školsku godinu od starijih u?enika ili da prodate svoje udžbenike. Pozivamo zainteresovane u?enike i roditelje da u ?etvrtak od 13:30 budu ispred naše škole.

Upis u drugi, treći i četvrti razred školske 2015/16

21 авг 15
Elena Spasić Mitranović
No Comments

Upis u drugi,  treći i četvrti razred školske 2015/16 održaće se 28. avgusta od 10:00 do 12:00 časova.

Potrebna dokumentacija za upis:

– svedočanstvo o prethodno završenom razredu

– prijava za upis (prezima se kod sekretara škole).

Završni seminar na Staroj planini

15 јула 15
Elena Spasić Mitranović
No Comments

Kao i svake godine, buy Zaje?arska inicijativa i Fondacija Iskorak zajedno sa Nacionalnom zadužbinom za demokratiju, help realizovali su projekat ,,Mladi u pokretu“, u okviru kogje naša škola  realizovala akciju ,,Ma koliko bio jak, zakon je ja?i“.

Na završnom seminaru koji se održao u periodu od 25-27. juna na Staroj planini, osim naše škole, svoje akcije su prikazali u?enici još pet škola iz Zaje?ara, Negotina i Knjaževca. Predstavnice naše škole bile su: Teodora Žuri?, Milena Spasov i Vanja ?eki?.

Osim što smo prezentovali naše akcije i preneli najlepše utiske, imali smo i razne radionice koje su nam pomogle da se upoznamo s ostalim u?esnicima seminara. Tako?e smo i nau?ili mnogo korisnih stvari, kao što su  javni nastup i javno zastupanje, što je mnogima pomoglo da se oslobode treme i da nau?e kako da se ponašaju pred kamerama. A ono što je na nas ostavilo najja?i utisak bio je timski rad, gde smo morali da budemo u timu sa osobama koje ne poznajemo dovoljno. Svaki tim je dobio svoj zadatak i zahvaljuju?i tome, mi smo se još bolje upoznali i zbližili. Svi timovi su bili veoma aktivni, što je rezultiralo odli?no obavljenim poslom i pohvalama. Na kraju smo svi dobili diplome za aktivno u?eš?e.

Cilj seminara bio je da nau?imo nešto što ?e nam u budu?nosti biti korisno i da se što više družimo i lepo provedemo, što i jesmo ostvarili. Svi smo dosta vremena provodilizajedno i van tih radionica i lepo se igrali i družili.

Teodora Žuri? III4

Potrebna dokumenta za upis u prvi razred

01 јула 15
Elena Spasić Mitranović
No Comments

Za upis u prvi razred Ekonomsko-trgovinske škole potrebna je sledeća dokumentacija:

1. Prijava za upis;

2. Uverenje o položenom ispitu;

3. Originalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi;

4. Izvod iz matične knjige rođenih;

5. Lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova za odgovarajući obrazovni profil.

Upis budućih učenika prvog razreda će se održati 6. i 7. jula u periodu od 08:00 do 15:00 časova.

 

Upis u ETŠ 2015/2016

23 апр 15
Elena Spasić Mitranović
No Comments

Ekonomsko-trgovinska škola Bor upisuje u I razred školske 2015/2016. godine slede?e obrazovne profile:

 

I  Finansijski administrator   30 u?enika

II  Komercijalista – ogled   24 u?enika

III  Pravni tehni?ar  30 u?enika

IV  Turisti?ki tehni?ar   30 u?enika

Raspored polaganja vanrednih i dopunskih ispita u aprilskom ispitnom roku školske 2014/2015.g..

18 апр 15
Elena Spasić Mitranović
No Comments

Obaveštavamo sve vanredne u?enike da je izašao raspored polaganja vanrednih i dopunskih ispita za aprilski ispitni rok školske 2014/2015.

Obnovljen fond školske biblioteke

25 мар 15
Elena Spasić Mitranović
No Comments

Nove knjige u školskoj biblioteci Ekonomsko-trgovinske škole u Boru.

Fond biblioteke obnovljen je sa sa 13 naslova lektirnih knjiga, abortion odnosno ukupno 73 primeraka u brosiranom povezu izdava?a“ Školska Knjiga“ Novi Sad. Tako je školska bibilioteka postala bogatija za 13 novih naslova:

1. Homer – Ilijada

2.  Fran?esko Petrarka – Kanconijer

3. Jovan Sterija Popovi? – Kir Janja

4. Nikolaj Vasiljevi? Gogolj – Revizor

5. Aleksandar Sergijevi? Puškin – Evgenije Onjegin

6. Borisav Stankovi? – Ne?ista krv

7. Ivo Andri? – Na Drini ?uprija

8. Ivo Andri? – Prokleta avlija, Most na Žepi, Ex Ponto

9. Johan Volfram Gete – Faust

10. Albert Kami – Stranac

11. Meša Selimovi? – Derviš i smrt

12. Miroslav Ja?imovi? – Nemanji?i i Zadužbine

13. Vilijem Šekspir – Hamlet

Novogodišnja humanitarna akcija

03 јан 15
Elena Spasić Mitranović
No Comments

Kraj prvog polugodišta u?enici Ekonomsko-trgovinske škole u Boru proveli su u znaku humanosti.

Naime, stomach na predlog Parlamenta u?enika, vcialis 40mg 30.12.2014. organizovana je akcija dodele paketi?a. Naši u?enici, nastavnici i ostalo osoblje škole u roku od dve nedelje prikupljali su igra?ke i slatkiše. Oko 70 paketi?a je je dodeljeno korisnicima Narodne kuhinje u Boru.

Ovim gestom smo, u organizaciji sa povereništvom Crvenog krsta u Boru, ulepšali Novogodišnje i Boži?ne praznike. Oko 70 mališana je na dodeli, u SOŠO „Vidovdan“ Bor, uz Novogodišnje ?estitke i puno toplih re?i, dobilo svoj paketi?. Ovom akcijom smo, ne samo njima, ve? i sebi zagrejali srca i ulepšli praznike koji predstoje.

’’Kada ne poštujemo pravila, onda…’’

22 дец 14
Elena Spasić Mitranović
No Comments

Kada u?estvujemo na konkursu, symptoms onda osvajamo mesta!

Agencija za borbu protiv korupcije je povodom 9. decembra, Me?unarodnog dana borbe protiv korupcije, raspisala Konkurs za u?enike osnovnih i srednjih škola, studente i prosvetne radnike na temu: ’’Kada ne poštujemo pravila, onda…’’.

Ovogodišnja tema je podstakla profesoricu pravne grupe predmeta Violetu Trajkovi? i naše u?enice Mašu Nikodijevi? III-3 odeljenja i Aleksandru Radi? II-3, da ne poštovanje pravila preto?e u životne pri?e i za to budu nagra?ene i pohvaljene.

U velikoj konkurenciji radova iz svih gradova Srbije, u kategoriji srednjih škola Maša Nikodijevi? osvaja 2. mesto, profesorica Violeta Trajkovi? osvaja 3. mesto, dok je rad u?enice Aleksandre Radi? zapažen i pohvaljen od strane Agencije.

Radove naših u?enica i profesorice, možete pogledati na slede?im linkovima:

Rad Aleksandre Radi?

Rad Maše Nikodijevi?

Rad Violete Trajkovi?