Ogledno/ugledni čas na temu intelektualne svojine

Zanimljiv, ogledno/ugledni čas ponovo u Ekonomsko trgovinskoj školi u Boru. Da Pravo ne mora biti dosadno i teško pokazali su učenici IV2 obrazovnog profila pravno poslovni tehničar na času održanom 18. 11. 2022. god. iz predmeta Pravo intelektualne svojine, sa pred.prof. Violetom Čelebić. Iako je u pitanju novi nastavni predmet koji se prvi put izučava u srednjim školama, učenici i pred.prof. su kroz različite primere iz života prikazali i objasnili šta sve mogu biti proizvodi intelektualne svojine. Na času je bilo dosta rekvizita kao nastavnih sredstava, korišćenih da bi se prisutnim učenicima i nastavnicima pokazalo šta sve koristimo a da je proizvod nečijeg rada, talenta…kao što su knjige, pesme, žigovi, hrana…

Poseban osvrt je bio na nekim našim poznatim brendovima, poput dečjeg sapuna, domaće rakije, narodnih nošnji, kolevki… kao i sveopšte poznate i omiljene poslastice čokolade i to Milka čokolade. Kroz objašnjenja o nastajanju ovih proizvoda i njihovom pravnom priznanju-registraciji i zaštiti kao pronalaska, prisutni su mogli i da degustiraju Milka čokolade, uporede mirise i boje domaćih rakija, miris sapuna; da vide originalnu kolevku staru nekoliko desetina godina. Iako je cilj časa bio prepoznavanje proizvoda intelektualne svojine, prisutnima su naglašene i zabrane o kojima moramo voditi računa, kao što je slušanje muzike nekih pok. muzičara jer članovi porodice pokojnika koriste pravo autora i 50 god. nakon njegove smrti; gledati sastav proizvoda i ambalažu, a u prilog tome se mogla videti i kopija Milka čokolade. Deo prezentacije i fotografija sa ovog časa, proslediće se i zvaničnim distributerima Dečjeg sapuna i Milka čokolade.