Korisna predavanja za naše učenike

U organizaciji Kancelarije za mlade Bor, naši najmlađi učenici i jedno odeljenje maturanata su imali prilike da 15. decembra prisustvuju predavanju – radionici na temu: Medijska pismenost a zatim  sutradan 16. decembra, samo su učenici prvog razreda prisustvovali predavanju na temu: Ekologija.

Cilj ovih predavanja – radionica je, da se kod učenika podigne svest o značaju i moći medija, kao i svest o životnoj sredini i njenoj interakciji između svih živih bića.