Javni čas: simboli države

U cilju opšte informisanosti, učenici Ekonomsko trgovinske škole u Boru, su sa svojim predmetnim profesorom Violetom Čelebić, u Narodnoj biblioteci u Boru dana 13. 02. 2023. god. održali javni čas, u susret Danu državnosti Republike Srbije i verskom prazniku Sretenje – koji se obeležavaju 15. februara.
Cilj časa je bio da učenici I-2 i IV -2 razreda, obrazovnog profila pravno poslovni tehničar, sa prof. Violetom Čelebić upoznaju širu javnost sa značajem obeležavanja 15. februara kao državnog praznika – Dana državnosti i verskog praznika Sretenje, kao i sa simbolima države Republike Srbije.
Pretpostavlja se da svi znaju koji su simboli države: zastava trobojka , grb sa dvoglavim orlom i krstom u sredini, i himna – svečana pesma Bože pravde, ali da veliki broj nas ne zna njihovo poreklo kao ni samo značenje.
Deo časa bio je posvećen i pravilima upotrebe državnih simbola, ali i zanimljivostima o svakom simbolu: značenju boja na zastavi, delovima grba, kao i nastanku pesme Bože pravde kao himne i ponašanju prilikom njenog pevanja ili slušanja, uz iznošenje i nekih zvaničnih podataka kao što je informacija da je na osnovu ankete jednog američkog portala zastava Srbije glasovima posetilaca istog na prvom mestu kao najlepša zastava na svetu.
Obzirom da su simboli države povezani i sa nekim tradicionalnim običajima našeg naroda, prisutnima su objašnjenjima, prikazivanjem, ali i pevanjem i sviranjem približena njihova značenja, sa namerom da će se nastaviti sa čuvanjem i negovanjem duge tradicije i običaja naših naroda, ali i širenjem i primenom znanja o izgledu naše zastave i njenoj upotrebi, značaju elemenata grba,kao i himne koju često slušamo na određenim državnim događajima, ali i na sportskim manifestacijama.