Dodeljeni sertifikati mladim preduzetnicima

Obuku za preduzetnike u organizaciji Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja u okviru projekta “Regionalni razvoj Bora” poha?alo je i 11 u?enika naše škole. Obuku, viagra koja je realizovana u prethodnih nekoliko meseci, medicine   završilo je ukupno 98 polaznika iz Bora i Majdanpeka. Kandidati su uradili biznis planove za sopstvene poslovne ideje, a 28. januara su im dodeljeni sertifikati u […]

Članovi ReCeKo tima

Na samom po?etku realizacije ovog projekta u okviru škole je formirana projektna grupa ?iji je zadatak implementacija projekta na nivou škole. Tokom funkcionisanja školske projektne grupe desile su se i odre?ene izmene ?lanova, viagra a sada ReCeKo tim ?ine: 1.     Irina Kagadejev – Stevanovi?  – nastavnik engleskog jezika   (koordinator tima) 2.     Keni? Milena – nastavnik turisti?ke grupe predmeta 3.     Milanovi? […]

ReCeKo

Ministarstvo prosvete uz podršku nema?ke organizacije GTZ ve? niz godina radi na reformi srednjeg stru?nog obrazovanja u podru?ju rada ekonomija, therapy pravo i administracija. Naša škola je u ovu reformu uklju?ena od samog po?etka te su uvedeni ogledni obrazovni profili: poslovni administrator, finansijski administrator i komercijalista. Kroz uvo?enje oglednih obrazovnih profila na?injen je zna?ajan korak u srednjem stru?nom obrazovanju, kako […]