Ljubav je kad ti srce drnda!

Nasuprot onome sto se danas misli, asthma Dan zaljubljenih je zapravo prastari praznik – 14. februara stari Rimljani su slavili boga Fauna, generic zaštitnika pastira. Pri tome bi kao blagoslov za sre?nu i bogatu ljubav zaljubljeni par prskali krvlju žrtvenog jareta.

U hriš?anskoj epohi Valentin, store mu?enik iz III veka n.e. bio je svetitelj koga su poštovale mlade devojke nesre?ne u ljubavi. Kada je imperator Klaudijus II odlu?io da su neoženjeni muškarci bolji vojnici od onih koji imaju žene i porodicu, zabranio je brak mladim mužkarcima koji bi bili njegovi potencijalni vojnici. Valentin je uvideo koliku nepravdu ovim svojim postupkom ?ini imperator, pa je rešio da i pored svega nastavi da ven?ava mlade ljubavnike u tajnosti. Kada su ove njegove aktivnosti bile otkrivene, Klaudijus je naredio da ga ubiju. Ubijen je 14. februara 269. godine nove ere. Legenda kaže da je Valentin pre smrti poslao oproštajnu poruku slepoj tamni?arovoj ?erki – u pismu je bio žuti šafran sa porukom „od Valentina u znak zahvalnosti za toplinu koju je pokazala prema njemu“. Dogodilo se ?udo i devojka je progledala. Od tada poti?e poznata tradicija da muškarci pišu ženama slatke poruke.

13. februara 270. godine je Valentin, lepi biskup iz Ternija, voljenoj devojci poslao pismo u kome joj je otkrio svoja ose?anja i zahvalio na ljubavi koju mu je pružila. Sutradan, Valentinu je odrubljena glava, a da ironija sudbine bude ve?a, dželat je bio otac njegove devojke. O?ajna devojka je, bacaju?i se ocu pred noge, pokušala da izmoli milost. Na žalost, zavesa se definitivno spustila na Valentinov život, ali ne i na njihovu ljubav, koja se i danas pamti.

Poreklo praznika je možda ipak obavijeno velom tajni, ali to ne spre?ava ljude da veruju da je Valentin bio heroj, jedna jako zna?ajna, i iznad svega, romanti?na figura. Sa pojavom zapadne mode kod nas je opšte prihva?eno slavlje Dana zaljubljenih. Naravno, ovaj dan je najpopularniji me?u mladim ljudima, a izuzetnu važnost mu pridaju mladi parovi. Naj?eš?e se poklanja cve?e, i to ruže, a kažu da je prodaja i do tri puta ve?a na ovaj dan. Tu su i bobonjere, plišane igra?ke, kozmetika,  a neki se odlu?uju da svoju voljenu zaprose baš na ovaj dan. Me?utim, ne retko se zbog muške zaboravnosti i baš na ovaj dan završi ljubavna veza.

Širom sveta 14. februar je dan rezervisan za zaljubljene, ma koliko godina oni imali. U ljubavi se uvek kre?e iz po?etka, pa tako Dan Sv. Valentina, zaštitinika zaljubljenih, za mnoge ljude predstavlja neki novi, sre?niji po?etak, iz koje ?e se izroditi iskrena ljubav. Za one ?ija je romansa u toku, ovaj dan je idealna prilika da „njemu“ ili „njoj“ nešto od srca poklone i šapnu dve magi?ne re?i: VOLIM TE.

U pravoslavnom kalendaru, ovaj dan pripada sv. Trifunu.

Sveti Trifun je ro?en u selu Kampsadi u Frigiji, roditelji su mu bili siromašni, pa je odmalena ?uvao guske. I još od detinjstva na njemu je bila velika blagodat Božja, te je mogao isceljivati bolesti na ljudima i na stoci, i izgoniti zle duhove. U to vreme zavlada Rimskim carstvom car Gordijan III, ?ija ?erka Gordijana si?e s uma, i time baci svoga oca u veliku žalost. Svi lekari ne mogahu ludoj Gordijani ništa pomo?i. Tada zli duh iz lude devojke progovori i re?e da njega niko ne može isterati osim Trifuna. Car naredi da se na dvor dovedu svi Trifuni iz carstva. Posle mnogih Trifuna, i ovaj mladi Trifun bio je pozvan po Božjem Promislu. Doveli su ga u Rim gde je iscelio carevu ?erku. Car mu podari mnoge darove, koje Trifun pri povratku razdeli siromasima. U svom selu produži ovaj sveti mladi? da ?uva guske i moli se Bogu. Kada se zacari hristoborni Decije Trajan, sveti Trifun je bio ljuto mu?en za Hrista. No on podnese sva mu?enja s radoš?u velikom, govore?i: „O kad bih se mogao udostojiti, da ognjem i mukama skon?am za ime Isusa Hrista Gospoda i Boga moga!“ Sve muke ništa mu ne naškodiše i mu?itelji ga osudiše najzad na pose?enje ma?em. Pred smrt Trifun se pomoli Bogu i predade dušu svoju Tvorcu svome 250. godine.

I tako, i ljubav zvani?no ima svoj dan, iako bi trebalo da traje koliko i sam život. Mirišljava pisma su davno izašla iz mode, e-mail ?estitke su odnele pobedu pa, ?ak i ako pripadate onoj drugoj starosnoj grupi ili ste gledišta da je to pomodarstvo, neka vam znamenje 14. februara posluži kao šlagvort za obnovu kontakta sa srodnom dušom.


Fotografije su detalji sa panoa povodom Dana zaljubljenih koji su u?enici naše škole popunili romanti?nim porukama.

Izvor:

http:// sr.wikipedia.org

www.rtvzona.com

www.inter-caffe.org

3 thoughts on “Ljubav je kad ti srce drnda!

Comments are closed.