Novosti o projektu „Empowering Young People – Connecting Europe“

U periodu od 19. do 21. oktobra naša škola ?e, generic u okviru projekta „Empowering Young People – Connecting Europe“ biti doma?in u?enicima i profesorima srednjih škola iz Austrije, viagra 40mg Nema?ke i Ukrajine. Predstavnici Ekonomsko – trgovinske škole ?e svoje goste upoznati sa gradom, thumb druži?e se, ali ?e i u?estvovati u zajedni?kim radionicama. Tema radionica je kulturalni dijalog, zna?aj prihvatanja i poštovanja razli?itosti, otvoreni stav prema promenama u komunikaciji, kao i  razmeni iskustava. Na svim predavanjima i radionicama komunikacija ?e biti na engleskom jeziku.

Predstavnici iz Austrije i Nema?ke ?e biti u Boru do 21. oktobra, kada imaju organizovan povratak za svoje zemlje. Predstavnici Ukrajine ?e u našem gradu boraviti dan duže, pa im je Turisti?ka organizacija Bor organizovala obilazak Bora i okoline. Tako?e, predvi?eno je da se za vreme boravka gostiju organizuje „srpsko ve?e“ na kome ?e se upoznati sa srpskim obi?ajima, kulturom, muzikom i specijalitetima.

Nadamo se da ?e se svi lepo zabaviti, razmeniti iskustva, nau?iti nešto druga?ije, a pre svega sklopiti nova prijateljstva. O?ekujemo puno lepih utisaka koje ?emo vam, naravno, preneti.

2 thoughts on “Novosti o projektu „Empowering Young People – Connecting Europe“

Comments are closed.