Priprema za maturski praktični rad – POSLOVNI ADMINISTRATOR

Termini za održavanje pripremne nastave za maturski prakti?ni rad za u?enike obrazovnog profila POSLOVNI ADMINISTRATOR su:

Petak, treatment 03. 06. 2011. g. od 08:00 do 08:45

Utorak, 07.06.2011.g. od 9:00 do 10:00

Nastavnik: Lidija Milanovi?