Uspeh na tromesečju

U utorak 29. marta su povodom tre?eg klasifikacionog perioda  održane sednice Odeljenjskih ve?a u okviru profilnih timova. Glavna tema je bila razmatranje uspeha i vladanja, asthma a ta?ke dnevnog reda su bile vezane i za kriterijume ocenjivanja i analizu efekata dopunske i dodatne nastave.

U okviru pojedinih odeljenja su uo?eni problemi vezani za veliki broj izostanaka i slab uspeh te je utvr?eno i na koji na?in treba postupiti u cilju  rešavanja uo?enih problema.

Na osnovu prikupljenih podataka rukovodioci profilnih timova su sastavili izveštaje o uspehu odeljenja u okviru profilnih timova. Pojedina?ni izveštaji, kao i zbirni izveštaj su prezentovani na Nastavni?kom ve?u 31. marta.

Pohvaljena su odeljenja koja su ostvarila najbolji uspeh, kao i odeljenja sa najmanjim brojem izostanaka.

Izveštaji:

izveštaj FA, ET, K

izveštaj PA, PT

izveštaj TT

zbirni izveštaj