Naši novi Tragovi

Od 1997. godine, ovo je 20. štampani broj našeg školskog časopisa „Tragovi“. I ovaj broj su pripremili naši učenici, a kako je bilo na promociji u Narodnoj biblioteci, pogledajte …