Категорија: Projekti

ets bor

Putovanje u Beč

13 окт 13
Elena Spasić Mitranović
No Comments

U periodu od 3. – 6. jula 2013. godine održano je poslednje okupljane učenika, profesora i direktora svih zemalja Dunavskog regiona koje su bile učesnice u projektu ,EMPOWERING YOUNG PEOPLE – CONNECTING EUROPE “ . Predstavnici Ekonomsko – trgovinske škole bili su članovi projektnog tima Jelena Trailović (IV-4), Dušan Bogdanović (IV-4), Jovana Šumar (III-4), Vladan Rakić (III-4)  kao i dva profesora Irina Kagadejev Stevanović i Saša Biković. U prethodnom periodu upoznali smo vas sa opisom i karakteristikama ovog projekta. S toga na zadnjoj aktivnosti koju smo odradili u Narodnoj biblioteci u Boru govorili smo o putovanju u Beč  kao i predstavljanju finalnog proizvoda.

Naše dugo očekivano putovanje započelo je 3.jula 2013. godine poletanjem sa aerodroma ,,Nikola Tesla“ u Beogradu, na relaciji Beograd – Beč. Za nas učenike putovanje avionom bilo je nešto novo, lepo iskustvo. Već pri samom sletanju, dočekali su nas ljubazni radnici Kultur kontakta te su nas odvezli do hotela, gde smo se smestili. Bili smo oduševljeni smeštajom i ishranom, odseli smo u jednom od studenskih domova koji je bio fantastičan. Jedna od specificnih karakteristika bila je upoznavanje i zbližavanje sa drugim učenicima različitih škola, na osnovu toga po sobama smo bili razdvojeni, svako od nas delio je sobu sa još dva učenika iz različitih zemalja.

Ekonomsko trgovinska škola Bor

Istog dana započeli smo sa aktivnostima, koje su se u početku odvijale po klasterima a zatim narednih dana aktivnosti su bile na nivou sva četiri klastera. Dobili smo dosta pohvala od profesora iz drugih škola, bili smo dosta aktivni i vredno smo radili. Neke od zanimljivijih aktivnosti bile su davanje izjava za njihovu radio stanicu, nacionalnu televiziju i za Austrijske novine.

Zahvaljujući učenicima naše škole, tačnije Članovima projektnog tima, koji su bili od velike pomoći za izradu finalnog proizvoda i time smo na što bolji i lepši način predstavili našu školu, grad i državu. Tih 4 dana provedenih u Beču, za nas su imala veliki značaj. Pre svega unapredili smo nivo engleskog jezika, upoznali različite kulture, tradicije, običaje, isporbali razne specijalitete, družili se sa predivnim ljudima, stekli dobre prijatelje i saznali mnogo toga o ovom lepo gradu. U naš grad vratili smo se sa lepim sećanjima i dosta utisaka. Ovom aktivnošću stigli smo do kraja ovog vrednog projekta, koji nam je omogućio da naučimo dosta korisnih stvari i ostanemo u kontaktu sa učenicima drugih zemalja.

ets bor u becu 2

Ovom prilikom, zahvaljujemo se direktoru škole, profesorima, učenicima i velikom broju preduzeća koji su nam omogućili izradu projekta.

Kako nam je bilo možete pogledati i u ovom video klipu.

Predstavljanje projekta „Empowering Young People – Connecting Europe“

14 јуна 13
Sonja Stamenković
No Comments

U sredu, health 12. juna, illness u Narodnoj biblioteci u Boru, abortion predstavljen je ve? ranije pominjani me?unarodni projekat „Empowering Young People – Connecting Europe„, koji je zapo?eo maja 2012. godine, a traje do decembra 2013. godine. ?lanovi projektnog tima, koji ?ine Jelena Trailovi?, Dušan Bogdanovi?, Jovana Šumar i Vladan Raki?, predstavili su svoj celokupni dosadašnji rad i rezultate.

Tema kojom se bavila naša škola, zajedno sa školama iz svog klastera (Nema?ke, Austrije i Ukrajine), bila je interkulturalni dijalog. Svaka škola je imala zadatak da snimi po jedan film na temu “Život u?enika u školi” i “Aktivnosti u?enika u slobodno vreme”, kako bi kasnije mogli da prepoznaju sli?nosti i uo?e razlike koje postoje u svakodnevnom životu u razli?itim zemljama, i kako bi postal aktivni u?esnici interkulturalnog dijaloga. Pored filmova koje su naši u?enici snimili (u saradnji sa celokupnim timom ETŠ koji se sastoji od u?enika svih profila), prikazani su i filmovi ostalih škola. Pored toga, prire?en je zabavni program u kome su u?enici naše škole iskazali svoje gluma?ke i muzi?ke talente, kao i dobro poznavanje engleskog jezika. Tako smo ?uli muzi?ku numeru koju je na gitari izvela An?ela Krsti?, pobednica Internacionalnog festivala gitare, održanog u Rumuniji, pesmom su nas zabavile Despina Ristova i Milena ?ejovi?, ske? na engleskom jeziku izveli su Nemanja ?vorovi? i Nikola Milovanovi?, a gosti ve?eri bili su Milena ?iri? i Aleksandar Veljkovi?, koji su izveli deo pozorišne predstave “Gospo?a Ministarka”, koja je ove godine bila glavni doga?aj u našoj školi.

U holu biblioteke bile su izložene hronološki pore?ane slike na kojima se moglo videti kako su protekle aktivnosti i rad našeg projektnog tima. Na promociji su posetioci dobili najnoviji primerak školskog ?asopisa „Tragovi“. Uvodnu re? na promociji imala je nastavnica Irina Kagadejev Stevanovi?, a na kraju se na poseti zahvalio nastavnik Saša Bikovi?. Kuvari Ekonomsko – trgovinske škole su kao i uvek bili vredni i za posetioce i u?esnike projekta pripremili ukusno posluženje.

Rad na projektu i dalje traje, a slede?e što ?lanove našeg tima o?ekuje je odlazak u Be? na još jednu radionicu. Kako je tamo bila, obavesti?e nas kada se vrate…

                  
Milica Koji? III-4

Prednovogodišnja poseta centru MNRO „Mozaik“

31 дец 12
Elena Spasić Mitranović
No Comments

U?enici Ekonomsko-trgovinske škole su u petak 28.12.2012. godine posetili drugare iz MNRO „Mozaik“. Uz osveženje, medstore | kola?e i dobru muziku proslavili smo sve što smo do sad radili zajedno na projektu „Svi smo mi ortaci“, click a ujedno i dali uvod za novi projekat „Ponovo na okupu“.

U?enici naše škole su spremili kratak program. Jedan od u?enika je poneo gitaru i svi smo zajedno pevali, pre toga smo igrali karte, crtali, sklapali puzle, ?uskali… Vreme  je brzo prošlo i jedva ?ekamo da zapo?ne projekat “Ponovo na okupu“ da nastavimo naše druženje sa drugarima iz „Mozaika“.

 

Predsednik U?eni?kog parlamenta

Vladimir Stoji?evi?

     

    

 

Rad na projektu „Empowering Young People-Connecting Europe“

26 дец 12
Elena Spasić Mitranović
No Comments

Projekat „Empowering Young People-Connecting Europe“ i dalje traje. ?lanovi projektnog tima koji su angažovani na ovom projektu vredno rade i redovno održavaju sastanke kako bi ostvarili isplanirane aktivnosti. Na zadnjem sastanku smo pripremali scenario za film, asthma koji uskoro treba da snimamo i koji ?e biti jedan od finalnih proizvoda ovog projekta. Pa evo nekoliko fotografija sa tog sastanka, tek da  vam prenesemo radnu atmosferu…

Novosti o projektu „Empowering Young People – Connecting Europe“

16 окт 12
Elena Spasić Mitranović
2 comments

U periodu od 19. do 21. oktobra naša škola ?e, generic u okviru projekta „Empowering Young People – Connecting Europe“ biti doma?in u?enicima i profesorima srednjih škola iz Austrije, viagra 40mg Nema?ke i Ukrajine. Predstavnici Ekonomsko – trgovinske škole ?e svoje goste upoznati sa gradom, thumb druži?e se, ali ?e i u?estvovati u zajedni?kim radionicama. Tema radionica je kulturalni dijalog, zna?aj prihvatanja i poštovanja razli?itosti, otvoreni stav prema promenama u komunikaciji, kao i  razmeni iskustava. Na svim predavanjima i radionicama komunikacija ?e biti na engleskom jeziku.

Predstavnici iz Austrije i Nema?ke ?e biti u Boru do 21. oktobra, kada imaju organizovan povratak za svoje zemlje. Predstavnici Ukrajine ?e u našem gradu boraviti dan duže, pa im je Turisti?ka organizacija Bor organizovala obilazak Bora i okoline. Tako?e, predvi?eno je da se za vreme boravka gostiju organizuje „srpsko ve?e“ na kome ?e se upoznati sa srpskim obi?ajima, kulturom, muzikom i specijalitetima.

Nadamo se da ?e se svi lepo zabaviti, razmeniti iskustva, nau?iti nešto druga?ije, a pre svega sklopiti nova prijateljstva. O?ekujemo puno lepih utisaka koje ?emo vam, naravno, preneti.

Akcija „Ne kuliraj nasilje, pobedi ga!“ osvojila drugo mesto

02 јула 12
Sonja Stamenković
No Comments

U oviru programa „Mladi u pokretu“ koji sprovodi Zaje?arska inicijativa u saradnji sa Nacionalnom zadužbinom za demokratiju, apoplectic predstavnici projektnog tima Ekonomsko-trgovinske škole iz Bora, Vladimir Stoji?evi?, Milena ?or?evi? i Petar Goluboiv?  prezentovali su akciju „Ne kuliraj nasilje, pobedi ga“ na seminaru koji se održavao na Grzi u periodu od 15.06.-17.06.2012. godine.

Osim prezentovanja projekta, na seminaru smo vežbali javni nastup, javni govor i debatu, a prvenstveno timski rad, što ?e nam sigurno u budu?e veoma zna?iti. Imali smo sjajne predava?e, koji su nam pomogli da brzo i lako savladamo sve gore navedene veštine i trudili se da naš put evaluacije kroz završni seminar bude što bolji. Znanja ste?ena na seminaru preneli smo na naše vršnjake, u?esnike u projektu, kratkim predavanjima. Osim naše, svoje u?eš?e u projektu su imale i slede?e škole:

Ulepšajmo i ozelenimo! – SŠ ’’Sveti Sava’’, Kladovo,

Baza znanja – Tehni?ka škola, Zaje?ar,

Škola sporta i saradnje – Tehni?ka škola, Bor,

Zeleni kutak za moj odmor – Tehni?ka škola, Knjaževac,

Razumevanjem do jednakosti – Unija srednjoškolaca, Zaje?ar i

?itaonica – SŠ ‘Branislav Nuši?’, Sokobanja

Nakon prezentovanja realizovanih akcija, usledilo je glasanje i Ekonomsko-trgovinska škola je sa akcijom „Ne kuliraj nasilje, pobedi ga“ osvojila je drugo mesto, što dokazuje da je akcija uspešno realizovana i da je doprinela pove?anju svesti gra?ana o nasilju, kao velikom socijalnom problemu.

Vladimir Stoji?evi? III-4

     

Ne kuliraj nasilje, pobedi ga!

19 јуна 12
Sonja Stamenković
No Comments

U oviru programa „Mladi u pokretu“ koji sprovodi Zaje?arska inicijativa u saradnji sa Nacionalnom zadužbinom za demokratiju, cheap Ekonomsko-trgovinska škola iz Bora realizovala je 14. juna 2012. godine akciju „Ne kuliraj nasilje, order pobedi ga“. Cilj programa je da:

– Ukaže javnosti na postoje?e potrebe i probleme sa kojima se mladi suo?avaju i predloži konkretna rešenja;

– Reši konkretan problem mladih ljudi u svojoj sredini kroz jednokratne akcije;

– Skrene pažnju nadležnih na konkretne probleme koji poga?aju mlade ljude i predloži mogu?a rešenja istih.

Problem koji je sve u?estaliji me?u školskom populacijom odnosi se na vršnja?ko nasilje i na ostale njegove oblike, order koji jednim delom proisti?u iz me?usobnog nerazumevanja, gledanja neadekvatnog TV programa, loše isplaniranog i koncipiranog slobodnog vremena kao i neadekvatnog sadržaja u lokalnim sredinama za ispunjavanje istog. Posledica toga je povu?enost u sebe koja prelazi u anksioznost koja se javlja zbog nepostojanja institucija koje mogu da im pomognu u rešavanju problema.

  

Read More…

Empowering Young People – Connecting Europe

17 јуна 12
Sonja Stamenković
No Comments

Novi projekat u koji u?estvuje Ekonomsko-trgovinska škola Bor zove se „Empowering Young People – Connecting Europe“. Projekat finansiraju Evropska Unija i austrijsko Ministarstvo za obrazovanje, physician umetnost i kulturu, a realizuje organizacija  Kultur Kontakt iz Be?a, Austrija.U regionu u?estvuje 16 srednjih škola iz 10 zemalja dunavskog regiona (Austrija, Moldavija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Nema?ka, Crna Gora, Rumunija, Srbija i Ukrajina).  Cilj projekta je da razvije inovativne, kreativne škole koje promovišu aktivno u?eš?e u?enika u svakodnevnom životu, u gra?anskom društvu, na nacionalnom i regionalnom nivou, stvaranje više interkulturalne svesnosti kroz me?ukulturalnu interakciju i održivi razvoj.

Projekat traje od maja 2012. – decembra 2013. godine. Tokom projekta ?e biti organizovane razli?ite projektne aktivnosti, koje obuhvataju i rad u 4 klastera koja se sastoje od po 4 škole iz razli?itih zemalja. Radionice za razvijenje projektnih aktivnosti bi?e održavane u razli?itim zemljama, ?iji raspored ?e naknadno biti poznat školama.

 

Projektni tim Ekonomsko-trgovinske škole ?ine:

  1. Radosavljevi? Svetlana, direktorka škole
  2. Stevanovi? – Kagadejev Irina, koordinator projektnog tima (nastavnica)
  3. Bikovi? Saša, ?lan tima (nastavnik)
  4. Trailovi? Jelena (u?enica)
  5. Bogdanovi? Dušan (u?enik)
  6. Šumar Jovana (u?enica)
  7. Raki? Vladan (u?enik)