DODELJENA UVERENJA O SAVLADANOM PROGRAMU OBUKE

Ekonimsko-trgovinska škola u kontinuitetu radi na obogaćivanju svoje obrazovne ponude kroz uvodjenje novih obrazovnih profila  i u vidu brojnih specijalizovanih obuka, na osnovu čl.68 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnikRS “ br.55/2013) i Rešenja Ministarstva prosvete R Srbije.Prva verifikacija je izvršena još 2003.g. za informatičku obuku i engleski jezik.

Na zahtev RTB-a 2008.g škola je verifikovana za specijalizovane obuke :

  • samostalno vodjenje poslovnih knjiga u privrednim društvima , zadrugama i kod preduzetnika
  • samostalno osnivanje i vodjenje preduzetničke radnje i privrednog društva
  • izradu biznis plana
  • obuka za poslovne sekretare
  • preduzetništvo.

Ove školske godine došli smo na ideju da našim učenicima III i IV razreda ponudimo navedene obuke , besplatno. Nakon ankete koju smo uradili i  ponudili roditeljima naših učenika saglasnost smo dobili od 121 roditelja.

Od 120 učenika koji su se prijavili nakon date saglasnosti , formirano je pet grupa i novembra meseca 2015.počela je realizacija nastave .Predavači su  bili nasi nastavnici Aktiva ekonomske i pravne grupe predmeta. Obuka se završila 1.juna 2016.g.

Na današnjoj svečanoj dodeli sertifikata-uverenja o savladanom programu obuke dobilo je 77 učenika.

  • Obuku za samostalno vodjenje poslovnih knjiga u privrednim društvima , zadrugama i kod preduzetnika završilo je 52 učenika
  • Obuku za samostalno osnivanje i vodjenje preduzetničke radnje i privrednog društva 6 učenika
  •  Obuku za izradu biznis plana 13 učenika
  • Obuka za poslovne sekretare 6 učenika

Prema tome , pored diplome o završenoj srednjoj školi učenici će posedovati i uverenje da su osposobljeni za samostalan rad u oblasti odabrane obuke.