Obukom do sertifikata

U decembru mesecu smo već objavili da je realizovana obuka, odnosno radionica sa našim maturantima od strane predstavnika Tehničkog fakulteta u oblasti Socijalnog preduzetništva. U januaru je realizovana još jedna obuka u vidu radionica sa drugom grupom maturanata i kao završnica održana je prezentacija, odnosno predstavljanje ideja u pisanju projekata kroz biznis plan u obliku matrice koja predstavlja njegovu skraćenu verziju.

Prezentovanje projekata, naši najstariji učenici su predstavili kroz kreativne i ostvarljive ideje u vidu tema:

  • Pomoć u rešavanju problema težeg zapošljavanja romske nacionalne manjine;
  • Pomoć ugroženim ženama i deci u porodičnom nasilju – otvaranjem Sigurne kuće;
  • Agencija za pomoć u rešavanju stambenog pitanja ugroženim licima;
  • Lekarske usluge za stariju populaciju na selu;
  • Rešavanje problema “toplog obroka“ za beskućnike i socijalno ugrožena lica;
  • Reciklaža papira i izrada svezaka za siromašne učenike;
  • Agencija za pomoć kod zapošljavanja mladih u zemlji i inostranstvu;
  • Otvaranje škole za decu sa posebnim potrebama.

Na kraju su učenici dobili pohvale i sertifikate od strane predstavnika Tehničkog fakulteta i čestitke od strane predstavnica škole.

[smartslider3 slider=5]