Obeležen Evropski dan jezika

U ponedeljak 26. septembra u?enici i nastavnici škole su na zanimljiv i originalan na?in obeležili Evropski dan jezika.

U svim odeljenjima na ?asovima srpskog jezika je pro?itan prigodan, herbal veoma interesantan tekst. U holu škole izlepljeni su posteri sa sadržajima na razli?itim svetskim jezicima. Tako?e je u holu  instaliran video-bim na kome je išla prezentacija predstavljanja zemalja Evrope na nacionalnim jezicima.

Program obeležavanja Evropskog dana jezika imao je ta?ku nastupa muzi?kih talenata naših u?enika. Tako su u?enici II-1 odeljenja (hor de?aka) otpevali kolaž vlaških pesama, troche u?enica III-2 odeljenja Despina Ristova je otpevala pesmu na francuskom jeziku a u?enica IV-4 odeljenja Sanja Joksimovi? na engleskom jeziku. Prisutni nastavnici i u?enici su uživali u muzi?kim nastupima naših u?enika.

Slika preuzeta sa sajta na kome možete više pro?itati o ovoj temi … ovde…