Poseta Nemačke delegacije

Ekonomsko-trgovinsku školu u Boru 27.06.2011. godine posetila je nema?ka delegacija na ?elu sa Frederikom Kerher, asthma | referentkinjom nema?kog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj za Srbiju i Kososvo. Cilj posete bio je uvid u sprovodjenje GIZ VET projekta u ETŠ-u.

Nema?ka organizacija za tehni?ku saradnju (GIZ), treat zajedno sa Ministarstvom prosvete radi na reformi srednjeg stru?nog obrazovanja u Srbiji. U ETŠ se sprovodi projekat GIZ VET od 2003. godine, koji uklju?uje uvodjenje novih obrazovnih profila, obuku nastavnika i ReCeKo projekat ?iji je cilj da se srednje stru?ne škole razviju u regionalne centre, koji ?e obezbediti stru?ne kadrove u skladu sa potrebama lokalne privrede.

„Posetila sam više srednjih stru?nih škola u Srbiji, ali je ova sakako najbolja od njih. Nosim jako pozitivne utiske, impresionirana sam zalaganjem nastavnika i radom svih zaposlenih u školi. Ovde postoji volja da se stvari promene i reformišu, i sigurna sam da ?e uz našu podršku, tako nastaviti i narednih godina“ rekla je g-dja Kerher.

Delegaciju su ?inili i Kristof Ajhen, prvi sekretar ambasade SR Nema?ke za privrednu saradnju, Uve Stumf, direktor GIZ-a za Srbiju i Joahim Hageman, šef GIZ VET projekta.

U ime lokalne samouprave sastanku je prisustvovao g-din Dragan Žiki?, predsednik Skupštine, a u ime socijalnog partnera škole g-din Dragan Randjelovi?, predstavnik RTB Bor grupe.