Seminar

U Ekonomsko-trgovinskoj školi 07. i 08. jula 2011. godine održan je seminar za 24 nastavnika naše škole pod nazivom „Aktivno-orjentisana nastava“. Dvodnevni seminar realizovan je po projektu „1000 obuka za 1000 nastavnika“ i  to je  prvi u nizu od tri seminara koji ?e nastavnicima omogu?iti uspešniji rad sa u?enicima. Evo kako i nastavnici u?e…