Tribina – TRAFIKING

Krajem oktobra (25.10.) u sali škole realizovana je tribina za u?enike IV razreda na temu: Trgovina ljudima (TRAFIKING) u organizaciji Crvenog krsta iz Zaje?ara i Centra za socijalni rad tako?e iz Zaje?ara. Tribini su prisustvovali 112 maturanata i 7  nastavnika škole sa pedagogom. Predavanje je dobro osmišljeno i slikom i tonom. Prisutni su se ježili od pojedinih scena ali je […]

Plan nastave u bloku

Nastavni predmet fond ?asova vreme realizacije mesto realizacije I polugodište II polugodište I-4 Organizovanje usluga prevoza 30 24.-30.12.2010. škola, denture turisti?ke agencije Plasiranje lokalnih turisti?kih ponuda 60 06.-17.06. 2011. škola, clinic turisti?ke organizacije I-5 Kuvarstvo sa prakti?nom nastavom 60 06.-17.6.2011. ugostiteljski objekti, škola Usluživanje sa prakti?nom nastavom 60 06.-17.6.2011. ugostiteljski objekti II-4 Agencijsko i hotelijersko poslovanje 90 08.-12.11.2010. 12.-25.04.2011. škola, […]

Ispitni rokovi za redovne i vanredne učenike

  Vrsta ispita ispitni rok prijavljivanje ispita polaganjeispita vanredni i dopunski ispiti novembarskijanuarski aprilski junski avgustovski 16. i 17.11.2010.14. i 15.01.2011. 11. i 12.04.2011. 14. i 15.06.2011. 16. i 17.08.2011. 22-26.11.2010.20-24.01.2011. 15.-21.04.2011. 20.-24.06.2011. 22.-26.08.2011. popravni ispiti junski(za završ. razr.) avgustovski 14. i 15.06.2011.16. i 17.08.2011. 20. – 24.06.2011.22 – 26.08.2011. razredni ispiti junski-za zavr.raz. -za ostale raz. avgustovski 30.05.2011. 21.06.2011. […]

Put u Poljsku

Upoznaj Evropu 2010 ISAC fond, abortion uz podršku Ministarstava inostranih poslova Republike Finske i Republike Poljske kao i Ambasada Finske i Poljske u Beogradu, anabolics objavili su  konkurs za u?enike tre?ih razreda srednjih škola iz Srbije, da provedu nedelju dana u Finskoj ili Poljskoj u?e?i o institucijama Evropske Unije, obrazovnim sistemima ove dve zemlje, kulturi i ljudima. Konkurs „Upoznaj Evropu […]