ETŠ na svečanom obeležavanju Evropske godine volontiranja

Ministarstvo omladine i sporta i Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji obeležili su Evropsku godinu volontiranja. U okviru programa „Mladi su zakon!“, abortion Ministarstvo omladine i sporta finansiralo je 153 projekta u iznosu od skoro 13 miliona dinara. Me?u tih 153 projekata, stomach našao se i projekat Ekonomsko-trgovinske škole “To?ak spasa od izduvnog gasa”, u okviru kojeg je održana biciklisti?ka […]

Broj bodova za upis prošle godine

Prošle školske godine 2010/2011. ETŠ je popunila kvote za upis u?enika za IV stepen u I upisnom roku. Najve?i broj bodova bio je potreban za Finansijskog administratora a najmanji za Turisti?kog tehni?ara. Ina?e evo broja bodova po profilima od prošle godine:Finansijski administrator – ogled: najviše 100 –  najmanje 81, allergist 52Komercijalista – ogled: najviše 80,68 – najmanje 69,36Poslovni administrator: najviše […]

Upis u šk. 2011/2012

Naradne školske godine Ekonomsko trgovinska škola iz Bora upisuje slede?e obrazovne profile:Poslovni administrator – ogled (24 u?enika)Finansijski administrator – ogled (24 u?enika)Komercijalista – ogled (24 u?enika)Turisti?ki tehni?ar  – ogled (24 u?enika)Trgovac (30 u?enika)

Promocija ideje i programa Evropskog dnevnika

U petak 11. februara, advice sa po?etkom u 12:30 organizova?e se promocija progama Evropskog dnevnika namenjena u?enicima II i III razreda naše škole. Promocija ?e biti održana u kabinetu 0. O?ekujemo da u?enici do?u i vide novi na?in rada i dobiju šansu da se upoznaju sa idejama kako i šta ?emo raditi. Na sastanku u?enici ?e dobiti priru?nike za realizaciju […]

Šta je to evropski dnevnik???

Evropski dnevnik je program, adiposity projekat koji je napravila fondacija Generacija Evrope, sa ciljem upoznavanja vrednosti koje nudi Evropa. Ideja projekta je da se mladima predstavi Evropa kakva jeste i da se upoznaju sa perspektivama koje Evropa nudi. Evropski dnevnik je priru?nik za u?enika koji izlazi od 1996. godine i izu?avaju ga srednjoškolci u celoj Evropi. Program evropskog dnevnika realizuje […]

Plan nastave u bloku

Nastavni predmetfond ?asovavreme realizacijemesto realizacijeI polugodišteII polugodišteI-4Organizovanje usluga prevoza3024.-30.12.2010.škola, denture turisti?ke agencijePlasiranje lokalnih turisti?kih ponuda6006.-17.06. 2011.škola, clinic turisti?ke organizacijeI-5Kuvarstvo sa prakti?nom nastavom6006.-17.6.2011.ugostiteljski objekti, školaUsluživanje sa prakti?nom nastavom6006.-17.6.2011.ugostiteljski objektiII-4Agencijsko i hotelijersko poslovanje9008.-12.11.2010.12.-25.04.2011.škola, turisti?ke agencije i hoteliII-5Kuvarstvo sa prakti?nom nastavom15017.-30.12.2010.30.05.-17.06.2011.ugostiteljski objektiIII-1Finansijsko-ra?unovodstvena obuka3015.-21.04.2011.privredna društvaIII-2Sekretarsko poslovanje3030.05.-03.06.2011.Sekretarijat školeOsnovi mati?ne evidencije3009.- 13.05.2011.PU Bor, Mati?na služba, Centar za socijalni rad, Katastar, školaOsnovi pravnih postupaka3016.- 20.05.2011.SO Bor, škola. […]

Ispitni rokovi za redovne i vanredne učenike

 Vrsta ispitaispitni rokprijavljivanje ispitapolaganjeispitavanredni i dopunski ispitinovembarskijanuarskiaprilskijunskiavgustovski16. i 17.11.2010.14. i 15.01.2011.11. i 12.04.2011.14. i 15.06.2011.16. i 17.08.2011.22-26.11.2010.20-24.01.2011.15.-21.04.2011.20.-24.06.2011.22.-26.08.2011.popravni ispitijunski(za završ. razr.)avgustovski14. i 15.06.2011.16. i 17.08.2011.20. – 24.06.2011.22 – 26.08.2011.razredni ispitijunski-za zavr.raz.-za ostale raz.avgustovski30.05.2011.21.06.2011.16 i 17.08.2011.31.05.- 02.06.2011.22 – 24.06.2011.22 – 26.08.2011.maturski i završni ispitijunskiavgustovskijanuarski06.06.2011.16 i 17.08.2011.14 i 15.01.2011.07.-15.06.2011.22.-26.08.2011.20.-24.01.2011.