Januarski ispitni rok

РАСПОРЕД   ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ   И  МАТУРСКИХ  ИСПИТА

У ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

 шк. 2016/2017.год.

Ред.

бр.

Датум и време полагања Назив предмета Кандидат
1. Понедељак

16.01.2017.г  у11:55(3)

Формирање  и пласмана туристичких путовања 1.  Крстић Милица тт-о IVр
2. Понедељак

16.01.2017.г  у12:00

Географија

 

1.Билановић Ивана ПА  Iр

 

3. Понедељак

16.01.2017.г  у 15:05

Грађанско васпитање 1. Лазаревић Миљана ком-оIIIр
4. Уторак

17.01.2017.г.

у 13:45(3)

Реализација и обрачун туристичких путовања 1.  Крстић Милица тт-о Ivр
5. Уторак

17.01.2017.г  у 14:30

Спољнотрговинско пословање 1. Лазаревић Миљана ком-оIIIр
6. Среда

18.01.2017.г  у 12:00

Српски језик и књижевност 1.  Крстић Милица тт-о IVр
7. Среда

18.01.2017.г   у 13:40

Куварство 1. Цокић Марко кувар-о Iр
8. Среда

18.01.2017.г  у 14:30

Здравствена култура 1. Цокић Марко кувар-о Iр
9. Среда

18.01.2017.г  у 14:30

Физичко васпитање

( сала МЕШ-а)

1. Лазаревић Миљана ком-оIIIр
10. Четвртак

19.01.2017.г  у11:30

Статистика 1.Стојановић Марко  IVр прав.тех.
11. Четвртак

19.01.2017.г  у 13:00

Државно уређење 1.Шабазовић Душан Iр Тех.Обез.
12. Четвртак

19.01.2017.г  у 13:00

Послови правног промета 1.Стојановић Марко  IVр прав.тех
13. Четвртак

19.01.2017.г  у13:30

Основи радног права 1.Стојановић Марко  IVр прав.тех
14. Четвртак

19.01.2017.г  у 14:30

Међународна шпедиција 1. Лазаревић Миљана ком-оIIIр
15. Петак

20.01.2017.г  у 9:00

Комерцијално познавање робе-изборни 1. Лазаревић Миљана ком-оIIIр
16. Петак

20.01.2017.г  у 14:30

Дактилографија и административно пословање 1.Шабазовић Душан Iр Тех.Обез.
17. Петак

20.01.2017.г  у 12:00

Физичко васпитање

( сала МЕШ-а)

1. Крстић Милица тт-о IVр

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКИХ ИСПИТА

У ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

 шк. 2016/2017.год.

Ред.

бр.

Датум и време полагања Назив предмета Кандидат
1. Уторак

17.01.2017.г  у14:30

Српски језик и књижевност 1.Филиповић Стефан

2.Бајрај Милица

Финансијски администратор
2. Тест

Група предмета-испит за проверу стручно-теоријских знања

1.Микуловић Катарина
3. Четвртак

19.01.2017.г  у15:00

 

Матурски практични рад 1.Микуловић Катарина
Пословни администратор-оглед
4. Тест

Група предмета-испит за проверу стручно-теоријских знања

1.Стефан Стаменковски
Конерцијалиста -оглед
5. Тест

Група предмета-испит за проверу стручно-теоријских знања

1.Филиповић Стефан

2.Бајрај Милица

6. Четвртак

19.01.2017.г  у15:00

 

Матурски практични рад 1.Филиповић Стефан

2.Бајрај Милица


Напомена:
Распоред за матурски испит  може бити промењен када сазнамо време полагања Испита за проверу стручно-теоријских знања.