EKOF biblioteka u našoj školi

Naša škola je jedna od osamdeset škola u Srbiji koja je odabrana u okviru donatorske akcije  Ekonomskog fakulteta Univerziteta  u Beogradu pod sloganom “ EKOF biblioteka u vašoj školi”. Fakultet je donirao školi 8 knjiga u vrednosti  od 12610,00 dinara.Reč je o knjigama koja su najnovija i renomirana izdanja naših i stranih autora iz oblasti ekonomije i srodnih disciplina. Ideja ove akcije da se pomogne obrazovnom sistemu da ojača ekonomsku pismenost i proširi ekonomsko znanje i van visokoobrazovnih institucija.

1491472680174-667446395

Korisnici školske biblioteke ETŠ Bor dobili su sledeće knjige:

  1. Preduzetništvo i upravljanje malim preduzećem, dr.Blagoja Paunovića, 2016, CID – Ekonomski fakultetu Univerzitet u Beogradu;
  2. Regionalne nejednakosti i privredni rast: teorijsko – empirijska analiza, dr.Dejana Molnara, 2016, CID – Ekonomski fakultetu Univerzitet u Beogradu;
  3. Merenje performansi preduzća-Tradicionalni i savremeni koncepti, Biljana Pešalj, 2016, CID – Ekonomski fakultetu Univerzitet u Beogradu;
  4. Ekonomski rečnik, 2010, Ekonomski fakultetu Univerzitet u Beogradu;
  5. Menadžment i strategija, Dragan N. Đuričin, Stevo M. Janošević, Djorđe M.Kaličanin, 2014, Ekonomski fakultetu  Univerzitet u Beogradu;
  6. Globalna elektronska trgovina, Predrag Bjelić, CID – Ekonomski fakultetu Univerzitet u Beogradu;
  7. Makroekonomija: evropski udžbenik, autori Majkl Burda i Čarls Viploš, 2012, CID – Ekonomski fakultetu Univerzitet u Beogradu;
  8. Ekonomski i institucioni aspekti razvoja informacionog društva, dr.Djodja Mitrovića,2013, Ekonomski fakultetu Univerzitet u Beogradu.

Hvala  Ekonomskom fakultetu u Beogradu i nadamo se da je ovo početak jedne uspešne saradnje sa našom školom.