Zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenje konkursne dokumentacije JN br. 02/2014

Poštovani, herbalJavljamo se povodom Vaše javne nabavke broj 2/2014, objavljene decembra 2014 godine, radi izvo?enja ekskurzija za II, III i IV razred u školskoj 2015/2016. godini.Sa obzirom da niste naveli termine realizacije ekskurzija molimo Vas da nas obavestite o istom (mesec i godina) kako bismo mogli da uradimo pravilne i pravovremene predrezervacije u hotelima.Pojašnjenje Komisije za javnu nabavku usluge izvo?enja […]

IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Republika SrbijaEkonomsko-trgovinska školaBeogradska 10, health BorNa osnovu ?lana 63. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), adiposity Komisija za javnu nabavku broj JN 2/2014 – usluge izvo?enja ekskurzija za II, III i IV razred Ekonomsko-trgovinske škole Bor u šk. 2015/2016. godini vršiIZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJEKonkursna dokumentacija br. 1235-2 od 16.12.2014. godine za javnu nabavku usluga izvo?enja eksurzija […]

Zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenje konkursne dokumentacije JN br. 02/2014

?????????, diagnosis ?????? ??? ?? ??? ??? ????????????? ???????? ?? ?? ??.2/2014.  ????????? ??????? ??????????? ? ??. ? ???????? ???? ??? (???????? ????????????? ????? ???????) ?????:??????? ???? ????????? ????? ?????? – ??????? ???????? ?? ?????? ???????? ? ???????? ?????? ??????????? ???? ??????? ?? ????? ??????? ?? ???? ?? ?????????.?????? ? ???????? ???? ???   (???????? ?????????? ???? ?? ?????? ??????)  ? […]

Zašto u stvari ekonomska škola?

Ekonomsko-trgovinska škola Bor je tokom poslednjih nedelju dana u?estvovala na sajmovima profesionalne orijentacije u Zaje?aru i Boru. Na sajmovima smo predstavili naše obrazovne profile, arthritis zainteresovanim u?enicima osnovnih škola i  objasnili šta se to kod nas u?i i šta i kako nakon naše škole. Iako u?enici osmih razreda uglavnom upisuju ono što i njihovo društvo, ipak ih savetujemo da dobro […]

Javni poziv

Ekonomsko trgovinska škola Bor, adiposity raspisuje Javni poziv za podnošenje ponuda za zamenu stolarija na objektu. Poziv i konkursnu dokumentiaciju možete preuzeti na slede?im vezama: Javni pozivKonkursna dokumentiacijaPitanja i odgovori … 

Evropski dan jezika

Savet Evrope je inicirao obeležavanje Evropskog dana jezika 2001. godine i od tada se obeležava zajedno sa Evropskom unijom svake godine 26. septembra. Evropski dan jezika obeležava se širom kontinenta organizovanjem razli?itih manifestacija i aktivnosti.Evropa je bogata jezicima – postoji preko 200 evropskih jezika kao i mnogo drugih jezika kojima govore gra?ani poreklom iz drugih zemalja. Jezi?na raznolikost je važna […]

2. Festival sa međunarodnim učešćem DOK UČIM, GRADIM »TO TEACH IS TO BUILD«

Pozivamo Vas da u?estvujete u Me?unarodnom Festivalu za nastavnike  DOK U?IM, impotent GRADIM »TO TEACH IS TO BUILD« koji ?e se održati 4.oktobra 2013. Godine u Srednjoškolskom Biotehni?kom Centru Naklo –, unhealthy Strahinj 99, Naklo, Slovenija. Jedan od glavnih izazova sa kojim se nastavnici danas suo?avaju da se sa velikom pažnjom koncentrišu na kreiranje nastave u skladu sa potrebama i kapacitetima […]

 5. Nacionalni sajam virtualnih preduze?a Srbijeodrža?e se 17. i 18. maja 2013. godine u BoruNa sajmu ?e se predstaviti virtuelna preduze?a poslovnih i finansijskih administratora, stuff komercijalista i službenika osiguranja iz svih krajeva naše zemlje.  Posetioci sajma ima?e prilike da se upoznaju sa asortimanom robe i usluga svakog od njih, a preduze?a da svoje sajamsko poslovanje sa fizi?kim i pravnim licima […]