Izlet do manastira

U subotu 29. aprila 2017. godine realizovan je jednodnevni izlet u sklopu kojeg su đaci Ekonomsko-trgovinske škole iz Bora obišli manastire Lešje, Veluće, Ljubostinju i Sv. Petka (u Stublu).

Učenici su na ovo jednodnevno putovanje krenuli zajedno sa svojim veroučiteljem Dejanom Živkovićem, a obilazeći manastire upoznavali su se i sa monasima i organizacijom manastirskog života čime su značajno dopunili teorijsko znanje stečeno na časovima verske nastave. U svakom od manastira bili su lepo dočekani a monasi zaduženi za prijem hodočasnika su im govorili o istoriji svojih svetinja. Nakon obilaska pomenutih manastira, učenici su popodne proveli u šetnji i razgledanju Vrnjačke Banje.

Putovanje je završeno u poslepodnevnim časovima kada su se vratili u Bor prepuni utisaka sa željama da se i ubuduće organizuju ovakvi izleti.

Veroučitelj Dejan D. Živković