Обавештење за будуће ученике Eкономско-трговинске школе и њихове родитеље

У школској 2017/2018. години, на основу Конкурса за упис у средњу школу уписаћемо 4 одељења различитих образовних профила.

Податке везане за упис у нашу школу, образовне профиле,  број бодова претходне године,  можете наћи на сајту  Министарства просвете, науке и технолошког развоја       http://www.upis.mpn.gov.rs
Потребна документа за упис ученика у I разред
  1. Пријава за упис;
  2. Уверење о положеном завршном испиту;
  3. Оригинално сведочанство о завршеној основној школи;
  4. Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од 6 месеци);
  5. Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова за одговарајући образовни профил.

ВАЖНО!

Поред ове документације потребно је понети и сведочанства о завршеном VI, VII и   VIII разреду. Упис ученика почиње  4. јула  од 8:00  до  15:00 и обавиће се у приземљу школе