Obaveštenje za buduće učenike Ekonomsko-trgovinske škole i njihove roditelje

U školskoj 2017/2018. godini, na osnovu Konkursa za upis u srednju školu upisaćemo 4 odeljenja različitih obrazovnih profila.

Podatke vezane za upis u našu školu, obrazovne profile,  broj bodova prethodne godine,  možete naći na sajtu  Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja       http://www.upis.mpn.gov.rs
Potrebna dokumenta za upis učenika u I razred
  1. Prijava za upis;
  2. Uverenje o položenom završnom ispitu;
  3. Originalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi;
  4. Izvod iz matične knjige rođenih (može biti stariji od 6 meseci);
  5. Lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova za odgovarajući obrazovni profil.

VAŽNO!

Pored ove dokumentacije potrebno je poneti i svedočanstva o završenom VI, VII i   VIII razredu. Upis učenika počinje  4. jula  od 8:00  do  15:00 i obaviće se u prizemlju škole